Rørsanger med svensk ring

I forbindelse med CES-ringmærkningsprojektet, har Michael i Lunget aflæst en svensk ringmærket Rørsanger, SVS CZ45859.

Rorsanger SVS CZ 45859

Fuglen er ringmærket som ynglefugl for næsten nøjagtig 3 år siden ved den kendte fuglesø Tåkern og Tåkerns Fältstation.

Der er på nuværende tidspunkt ringmærket ca. 100.000 rørsangere i Danmark. Læs meget mere om rørsangernes trækbevægelser på Dansk Trækfugleatlas.

Tekst og foto: Hans Rytter