Tyrkerdue - status

Af Søren Gjaldbæk

I starten af 2023 bragte vi et opslag - Tyrkerduen, husk at registrere den - hvor Erik Ehmsen i 2022 havde talt ynglepar i Faaborg-Midtfyns Kommune. Det blev til 42, og Erik spurgte til, hvordan situationen var på det øvrige Fyn. DOF Basen gav ikke mange ynglepar.

050823tyrk2jd 

Tyrkerdue med Ringdue. Foto: Jane Ditzel.

100923tyrkerdata

 Antal ynglepar af Tyrkerdue i DOF Basen indenfor DOF Fyns område 2018-2023.

Et kig på indberetninger af ynglefugle de sidste 6 år viser meget få par. Årene 2018-2022 viste eksempelvis i alt 38, 4 færre end der blev talt i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vores opfordring til at registrere ynglepar har tilsyneladende heller ikke hjulpet meget! 17 indberetninger, det må kunne gøres bedre. Tæller vi syngende fugle med kommer vi op på 30 flere, men stadig langt fra virkeligheden.

050823tyrkhuljd

Tyrkerdue med Huldue. Foto: Jane Ditzel.

Vi har dog fået flere indberetninger af Tyrkerdue end de sidste to år: 468 i år mod 381 i 2022 og 322 i 2021. Det kan dog være tilfældigt, faktum er, at Tyrkerduen er udbredt i det meste af vores område, men antallet af store flokke, som selvsagt ses mest uden for yngletiden er ikke imponerende, som det ses i skemaet nedenfor. De to største flokke er på 56 i 2022 ved Kavslunde og 55 i 2021 ved Kustrup - begge lokaliteter ved Middelfart.

050823tyrkerflokdata

Antal indberetninger af flokke på mindst 10 fugle - de er alle fra vinterhalvåret.

Undertegnedes fornemmelse er, at der er blevet færre Tyrkerduer de seneste år. Som man kan læse her - Tyrkerdue i tilbagegang - er antallet på landsplan faldet med 46% for ynglefugle og med 47% for vinterfugle i perioden 2007-2016. Det passer fint med et par kommentarer på DOF Fyns facebookside:

  • 2019: Hvor er alle Tyrkerduerne blevet af?? Her har altid været Tyrkerduer i haven. Om sommeren 1 - 2 par og unger, når det var sæson for det, og vinteren kunne her være op til 20. Men de sidste måneder har de været pist væk, og jeg har ikke set en eneste - heller ikke i området.
  • 2021: Gennem mange år har jeg haft et par som kom mange gange i løbet af sommeren og satte sig på mit drivhus. Sidste år var de der ikke en eneste gang og denne er den første i år. Er de blevet så sjældne?

Om tilbagegangen er stoppet kan vi desværre ikke sige noget om på baggrund af indberetningerne i DOF Basen. Der skal åbenbart en mere systematisk undersøgelse til.

050823tyrk1lje

Tyrkerdue. Foto: Lotte Jensen.

Jeg har ikke kendskab til om Erik Ehmsen har data fra 2023, hvis det er tilfældet, hører vi nok om det.