ÅrgangLinkIndhold
1995 Havrevimpen 1995 nr. 4
  4 Fyn Nyt fra bestyrelsen 1995
  6 Storeholm Rastende fugle, fugletællinger, trusler
16 Odense Fjord Jagtfrit område ved Viggelsø
  Havrevimpen 1995 nr. 3   4 Fyn Årsrapport 1994
  Havrevimpen 1995 nr. 2   3 Toplærke Fyn Status 1995, historie
  7 Viggelsø Naturgenopretning, overvågning 1994
10 Danmark Bird Race 1994
12 Rosenmåge Skagen maj-95
14 Hvid Stork Danmark Nedtælling for danske storke
24 Indien Bharatpur Bird Sanctuary, rejsebeskrivelse
26 Ornitologens kæreste
28 Fyn Thorkild Isager, en biografi, historie
31 Egense Dyb Reservat, resutater 1993-94
  Havrevimpen 1995 nr. 1   3 Fyn Årsberetning 1994
  8 Fyn Fuglenes Danmark, delresultater
13 Ørkenpræstekrave Agger Tange Ny art for Danmark
20 Tyskland Rügen 16 - 18. Okt. 1994, Turrapport
22 Æbelø Lokalitetsbeskrivelse
1994 Havrevimpen 1994 nr. 4   4 Glæden ved feltornitologi, Knud Erik Pedersen
  7 Det Sydfynske Øhav Fuglene og jagten, Poul Henrik Harritz
12 Det Sydfynske Øhav Fuglebeskyttelse, debat med Fyns Amt
16 Skagen Maj 1994, Turrapport
23 Spurvehøg Langesø Redning af unger med kunstig rede
24 Natravn Frederikshåb Plantage 17. Juni 1994, Turrapport
   Havrevimpen 1994 nr. 3   4 Fyn Årsrapporten 1993
  Havrevimpen 1994 nr. 2   4 Odense Historiske observationer, Johan Lange 1931-32
  7 Søgårds Mose, Langeland Naturgenopretning
14 Danmark Fuglelinien - DOFs telefonservice
16 Viggelsø Overvågning 1993
18 Philippinerne Sierra Madra, Rejsebeskrivelse
  Havrevimpen 1994 nr. 1   3 Fyn Årsberetning 1993
  8 Fyn Debat om hetz på jægere og jagt
11 Rød Glente Sydlangeland 20 glenter på een dag
12 Fyn Åbent brev om jagtoveretrædelser, Debat
22 Havørn Ærø Træk over Ærø, 3 Havørne på en dag
1993   Havrevimpen 1993 nr. 4   3 Fyn Årsrapport 1992
  Havrevimpen 1993 nr. 3   3 Fyn Jagtlovsovertrædelser, Politianmeldelse
  5 Mursejler Rudkøbing Fotos af Mursejler på yngleplads, Aksel Hansen
10 Odense Fjord Nyt vildtreservat i Egensedybet
16 Skarv Fyn Debat om skarven
19 Rovfugle Fyn Rovfugletræk på Syd-østfyn
  Havrevimpen 1993 nr. 2   4 Fyn Jagtlovsovertrædelser 1992
  6 Skarv Debat
  8 USA, Florida Rejsebeskrivelse
14 Skåne Turrapport fra ørneturen 1993
16 Hollofgårs Lokalitetsbeskrivelse
18 Danmark Braklægningsordning, et alternativ
  Havrevimpen 1993 nr. 1   7 Danmark Projekt Fuglenes Danmark, startskuddet
11 Blisgås Gyldensteen enge Lokalitetsbeskrivelse og historie
15 Skarv Debat , menneske, natur, kultur
18 Observatør på feltstationer
19 Bøjden Nor Lokalitetsbeskrivelse
 1992 Havrevimpen 1992  4 Nyt fra amtsudvalget
 6 DOF´s nye feltprojekt
 8 Ny vadefuglelokalitet i Odense kommune
11 DOF Fyns bestyrelsesmøder
12 Møder og ekskursioner
14 Fugle i Fyns Amt
1991 Fugle i Fyns Amt Fugle i Fyns Amt 1990
1990
Fugle i Fyns Amt Fugle i Fyns Amt 1989
1989 Fugle i Fyns Amt Fugle i Fyns Amt 1988
1988 Fugle i Fyns Amt Fugle i Fyns Amt 1987
1987 Fugle i Fyns Amt Fugle i Fyns Amt 1986
1986 Fugle i Fyns Amt Fugle i Fyns Amt 1985