ÅrgangLinkIndhold
 1985  Havrevimpen 1985 nr. 1   3 Ekskursioner og møder
  4 Fra Generalforsamlingen
  6 Love
  8 Rørhøgen i Fyns Amt
 11 Fugleiagttagelser i Fyns Amt i 1982
 12 Hvad skal med i lokalrapporten
 14 Forårstrækket over Hindshilmhalvøen i 1984
 20 Efterårslejren
 20 Viben
 21 Mågeøen i Arreskov Sø
 23 Fugletællinger
 24 Oliefugleoptælling
 25 Fyn rundt
 28 Ekskursioner til
 34 Bog- og båndnyt
 36 Medlemsfordeling i Fyns Amt
 
  Fugle i Fyns Amt Fugle i Fyns Amt 1984
 1984  Havrevimpen 1984 nr. 1   3 Ekskursioner og møder 1984 
  4 Fra generalforsamlingen 
  7 Fra rovfuglegruppen
  7 Efterlysning 
  8 Fra lokalitetsregistret
  9 Fynskelokaliteter 7 
11 Efterårslejren 
11 Bigami hos rørhøge 
15 Et år ved Odense Fjord 
17 Fyn rundt 
20 Ekskursion til  
  Fugle i Fyns Amt Fugle i Fyns Amt 1983
 1983  Havrevimpen 1983   3 Fra generalforsamlingen
  4 Uglekasseprojekt
  5 Fyn rundt 
12 Bognyt 
13 Obs - listen 
17 Vilde fugles nødhjælp 
19 Korttået træløber på Sydlangeland 
22 Fugletræk på Sydlangeland 
25 Fynske fuglelokaliteter 6 
29 Oversigt over Fynske fuglelokaliteter 
30 Regnskab for Dof-Fyn 
32 Efterårslejr 
  Fugle i Fyns Amt Fugle i Fyns Amt 1982
 1982  Havrevimpen 1982 nr. 1   3 Vinterfodring
  5 Efterårslejren
  6 Fyn rundt 
  7 Fynske fuglelokaliteter 5 
  9 Fra lokalitetsregisteret 
  9 Obs - liste
10 Fra rovfuglegruppen 
12 Uglekasseprojektet 
17 Fra generalforsamlingen 
19 Adresseliste 
20 Bognyt  
  Fugle i Fyns Amt  Fugle i Fyns Amt 1981
 1981  Havrevimpen 1981 nr. 1   3  2. halvleg
  4 Fynske fuglelokaliteter
  6 Fyn rundt
11 Skarvestatus 81 
14 Flere vildreservater 
15 Ekskursion til - 
18 Bognyt  
1980  Havrevimpen 1980 nr. 2   3 Pas på Fyn
  4 Adresseliste
  5 Da andejagten gik ind
  7 OBS - listen
  9 Ekskursion til - 
11 Efterårslejr 
12 Vilde fugles Nødhjælp 
14 Fynske fuglelokaliteter 
19 Påskelejr 
20 Prisuddeling. Fra Fredningsudvalget 
21 Annonce 
22 Medlemsfordelingen 
23 Vi kan blive flere 
   Havrevimpen 1980 nr. 1   3 Indvielse af Tryggelev Nor 
  5 Fra Fugleværnsfonden 
  7 Udstilling 
  8 Skarvkolonien 
  9 Lækatte
10 Ø-reservater
11 En folkevandring
13 Ekskurison til -
15 Fyn rundt
17 Fynske fuglelokaliteter 2
19 Fra lokalitetsregistret 
23 Huldue på Fyn  
 1979  Havrevimpen 1979   3 Fugleværn
  4 Skarvstatus 79 
  6 Fynske fuglelokaliteter I 
  9 Vågetræk 
14 Fuglekasser 
15 Fra fredningsudvalget 
16 Vibeundersøgelse 
18 Fra Ærø 
20 Nye Fugleplejestationer 
21 OBS - listen 
24 Lokalitetsregistrering 
29 Fyn rundt 
32 Efterårslejren 
33 Hvor ses tårnfalken og kirkeuglen 
34 Ekskursion til... 
38 Gallup-undersøgelsen 
39 Bognyt  
 1978  Havrevimpen 1978   2 Hvad flyver der ... emdmi 
  3 Nyt fra Tryggelev Nor 
  4 Knopsvanerne omkring Nyborg 
  4 Havørn i Odense Fjord 
  5 Vestenstorm og stormfugle 
  6 Morgentur langs odense å 
  9 Udstilling i Svendborg 
11 Vadefugletælling 
12 Sydlangeland efteråret 1978 
13 Aftenmystik 
14 Glente i hønsehus 
15 Sølvmågerne på Egholm 
17 Vendehals i haven 
18 Ekskursion til Tipperne 
19 Knortegåseeventyr 
21 Beskyt skarverne 
22 Skarvekolonien i Brændegaard sø
23 Lokalitetsregistringer 
24 Ugler og miljøgifte 
28 Obs-listen 1978 
35 Lokalredaktørmødet 
37 Ekskursionsreferat 
39 Vendehalskasseprojekt
41 Efterårslejr 
41 Overvintrende husrødstjert 
42 Ugle- og tårnfalkekasseprojektet  
1977 Havrevimpen 1977 nr. 2   2 Udstykning
  3 Kasseprojekt Vendehals
  4 Rågetælling 1977 
  6 Kasseprojekt Natugle 
  7 Kasseprojekt Tårnfalk 
  7 Eftrårslejr 1977 
  8 Lokalitetsregister 
10 Vejledning 
11 Lokalitetsregistringsskema 
13 Ministerielt 
14 Vågetræk 
16 Fuglene og loven 
18 Unge arbejdsløse 
18 Vi efterlyser 
20 Ø-undersøgelser 
21 Lergrave 
22 Mejsekasser
23 Obs
27 Nye vildtreservater
28 Havrevimpen
  Havrevimpen 1977 nr. 1   3 Kasseprojekt
 4 Fugleparadis i Arreskov sø 
 6 Kasseprojekt Natugle
 7 Ø-undersøgelsen 
 8 Nyt fra Tryggelev Nor
10 Obs 
15 Lokalitetsregister 
16 Amtsstøtte 
18 Status Dørholm 
19 Bøjden Mor - en fredning værd
20 Vi efterlyser sovepladser
22  En ny slags vildtreservater
23 Rastepladsen
24 Nye ekskursioner
1975 Havrevimpen 1975
 
 3 Kasseprojekt Vendehals
 4 Kasseprojekt Natugle
 5 Kragetøj
 6 Rastepladsen
 7 Lokalitetsregister
 8 Obs
13 Overvintrende vadefugle
14 Bolignød i det sydfynske
15 Ekskursionsreferater
1974 Havrevimpen 1974 nr. 2  3 Kasseprojekt
 4 Ørnesamarbejde
 5 Lokalitetsregister
 6 Fynshovedtur
 8 Obs
12 Rastepladsen
15 Ekskursionsreferater
  Havrevimpen 1974 nr. 1   3 Tordenskjolds Soldater
  4 Det Sydfynske øhav - 73.
  6 Fugledød i Odense Fjord
  7 Isfugl - Vandstær
  8 Obs
10 Ø-optælling 74.
12 Rastepladsen
13 Observatørpatruljen
15 Foreningsaktiviteter