ÅrgangLinkIndhold
 2011  Havrevimpen 2011 nr. 1   3 Redaktionens svanesang
  5 Generalforsamling
13 Referat af generalforsamling 3. februar 2010
15 Side (ca) 9. ornitologen Kurt Due Johansen
17 Knudshoved Lokalitetsbeskrivelse
22 Odense Å Punkttællinger
26 Namibia Rejsebeskrivelse med afstikker til Botswana
31 Lindved Frugtplantage Fangst med Woosh-net
35 Monnet Plejedag med højvande
38 Botofte Skovmose Ny fuglelokalitet
39 Vitsø på Ærø Naturgenopretningen 
2010 Havrevimpen 2010 nr. 4    3 Fyn Årsrapport 2009 
  Havrevimpen 2010 nr. 3    3  Ynglefugle Svendborg Optælling af ynglefugle i Fredskov, Lehnskov Huse
  7  Fynske fuglemalere, Poul V. Rasmussen
11 Side 9-ornitologen, Michael Mosebo
15 Terekklire Firtalsstrand Finderberetning
19 Tarup grusgrave Ringmærkning 2008 -09
24 Abeørn Philippinerne Rejseberetning
39 Gyldensteen Strand Projektbeskrivelse
43 Ghana Besøg fra Ghana
44 Knudshoved Lokalitetsbeskrivelse 
  Havrevimpen 2010 nr. 2    3 Formandens Hjørne
  4 Havørneparret ved Learner
14 Side 9. ornitologen PVR Poul Rasmussen
16 Fynske fuglemalere
18 "Vilde fugle" Britta kristensen
21 Caretakere ved odense Fjord
27 Mågekoloni ved Tarup-Davinde
29 Ringmærkning ved Keldsnor
31 Knudshoved/Østerøsø
33 Fuglelivet ved Svendborg
34 Fra felten
41 Pungmejse
44 Skovskade?
45 Turrapporter
56 Tårnenes Dag
57 Ture, Møder og Små Pip 
  Havrevimpen 2010 nr. 1   3 Generalforsamling
13 Reerat af generalforsamling 3. februar 2010
15 Side (ca) 9. ornitologen Kurt Due Johansen
17 Knudshoved Lokalitetsbeskrivelse
22 Odense Å Punkttællinger
26 Namibia Rejsebeskrivelse med afstikker til Botswana
31 Lindved Frugtplantage Fangst med Woosh-net
35 Monnet Plejedag med højvande
38 Botofte Skovmose Ny fuglelokalitet
39 Vitsø på Ærø Naturgenopretningen
 2009  Havrevimpen 2009 nr. 4   3 Fyn Årsrapporten for 2008 
   Havrevimpen 2009 nr. 3   3 Odense Fjord Fugle og mennesker i Odense Fjord
  5 Ølundgård Området udvides
  8 Anders Myrtue, Side 9-ornitologen
12 Havørn Brændegårds Sø 
14 Sølvhejre Langeland 5 sølvhejrer og silkehejre i Kelds Nor
18 Venezuela Rejsebeskrivelse
29 Odense Fjord Ulovlig jagt
31 Tyskland Helgoland, Lokalitetsbeskrivelse
35 Fyn Fra felten maj - september 2009
45 Kelds Nor Ringmærkning 2009 
   Havrevimpen 2009 nr. 2   3 Formandens hjørne
  5 Hvornår begynder man at gøre noget for fuglene
  8 Side (ca) 9 ornitolog: Erhardt Ecklon
13 Havørn Alderskendetegn ved havørne
31 Kelds Nor Ringmærkning efterår 2008
39 Landskampen 2008
43 Fyn Fra felten, februar - april 2009
   Havrevimpen 2009 nr. 1   4 Fyn DOF_Fyn Generalforsamling 2009
22 Kirsten Halkjær Lund, side 9-ornitolog
24 Odense Fjord Caretaker beretning
28 Peru Rejsebeskrivelse
36 Vandrefalk Firtalsstrand Vandrefalke i territoriekamp
37 Kelds Nor Efterårstrækket 2008
40 Fyn Fra Felten oktober 2008 - 6. feb 2009
47 Monnet Nyt fugletårn 
2008  Havrevimpen 2008 nr. 4   2 Fyn Årsrapporten 2007 
   Havrevimpen 2008 nr. 3   6 Steppeørn Sydlangeland Obs. af Lille Skrigeørn/ Steppeørn ved Vesteregn
13 Kina Rejsebeskrivelse fra Happy Island
21 Balearskråpe Fyns Hoved Ny art for Fyn
23 Rosenstær Arreskov Set flere gange i stæreflok
26 Slørugle Fyn Nu 2 ynglepar på Fyn i 2008
29 Svalbard Rejsebeakrivelse af Erik Danielsen
32 Steppehøg Gulstav Mose Aftenobs med Steppehøg, 4 lærkefalke mv.
34 Fyn Fra felten
43 Bomlærke Fyn Ynglepar på Fyn med øerne 
   Havrevimpen 2008 nr. 2   6 Lille Rørvagtel Gulstav Mose Lille Rørvagtel i Gulstav Mose 27. maj - medio juni 2008
10 Sundet, Faaborg Lars Bonne Rasmussen, Faaborg, Side-9 ornitologen
12 Hvidskægget Terne Tåsinge Vejle Hvidskægget Terne i Tåsinge Vejle, Ølund og Gulstav
18 Fyn Ringmærkning
33 Vietnam Rejsebeskrivelse 
   Havrevimpen 2008 nr. 1   4 Fyn Generalforsamling 2008, Formandens beretning
20 Brasilien Rejsebeskrivelse
28 Kelds Nor Efterårstrækket ved Dovns klint
34 Rød Glente Danmark Rød Glente i fremgang over hele landet, 3 par på Fyn
37 Trane Tyskland Rastepladser for trane i Nordøsttyskland
40 Mågeøerne Mågeøerne i januar og februar
42 Ræv Tåsinge Vejle Rævejagt i Tåsinge Vejle
2007 Havrevimpen 2007 nr. 4   3 Fyns Amt Årsrapporten 2006 
   Havrevimpen 2007 nr. 3   4 Naturbeskyttelse, Natura 2000 Fyn Habitatområder, Fuglebeskyttelsesområder, Ramsar
  7 DOF, Naturpolitik Danmark DOF's naturpolitiske arbejde
11 Ringmærkning Nordfyn Nordfyns Feltstation, Ringmærkning foråret 2007
18 Tårnenes Dag Dovns Klint Tårnenes dag 2007
24 Kirgisien og Kasakhstan Rejsebeskrivelse
33 Hybridsvale Knudshoved Blandsvale og andre fugle
36 Mågeøerne Lokalitetsbeskrivelse, Mågeøerne i marts - juni
39 Sodfarvet Skråpe Fynshoved Havobservation fra Fynshoved
44 Hvinand, Slørugle Fyn Fremgang for sjældne fynske ynglefugle
46 Fra felten Fyn Fra felten 26. maj - 22. oktober 2007
51 Vejlerne Turrapport fra DOF-Fyn 
   Havrevimpen 2007 nr. 2   5 Sortemose Lokalitetsbeskrivelse
13 Grågås Bogense Grågås yngler i bøgetræ
15 Thailand Naturparker i Thailand, Rejsebeskrivelse
20 Ringmærkning Danmark Marcin Sowa fra Polen
26 Tårnenes Dag Danmark Resultater fra Tårnenes dag i 2006
29 Arbejdsgruppen Tryggelev Nor Beretning om arbejdsgruppens arbejde
32 Fyn Fra felten februar - maj 2007
37 Grønspætte Fyn Grønspættens forekomst på Fyn
41 Kite surfing Odense Fjord Kitesurfing i fugleområder
43 Bogø Turberetning 25. marts 2007
46 Sønderjylland Turberetning 29. april 2007
48 Syltemade Å Turberetning 29. maj 2007 
  Havrevimpen 2007 nr. 1   3 Fyn DOF-Fyn Generalforsamling 2007
16 Dykænder, Hybrider Hybrid dykænder
23 Mågeøerne Lokalitetsbeskrivelse, Fugle om vinteren
28 Slørugle Fyn Slørugler på Fyn i 2006
29 Ringmærkning Kelds Nor Ringmærkning på Kelds Nor Fuglestation i 2006
36 Uganda Rejsebeskrivelse
50 Isfugl Nordfyn Isfuglekasser ved Bogense
55 Ørne Skåne Ørnetur til Skåne jan. 2006
2006 Havrevimpen 2006 nr. 4   3 Fyns Amt Årsrapport 2005
  Havrevimpen 2006 nr. 3   4 Danmark DOF 100 år, Interview med 4 fra DOF-Fyn
13 Danmark DOF 100 år, Medlemsfest
17 Odense Fjord DOF 100 år, Interview med Gregers Johannesen
19 Indien Goa, Rejseberetning
27 Hvepsevåge Fyn Finn Eriksen, Hvepsevågens status og biologi
33 Skovsgaard Kunstnertræf på Skovsgård
36 Rovfugle Dovns Klint Fotos af Erik Thomsen
45 Odense Fjord Ny bog af Kurt Due Johansen
  Havrevimpen 2006 nr. 2    3 Lise Hafstrøm, Interview
10 Ella Mikkelsen (ELM)
14 Grafiske fugle, Ole Runge
16 Spurvehøg Søparken Spurvehøg samler forråd 
17 Rovfugle Fyns Amt Status, Finn Eriksen
25 Sydlangeland Ringmærkning 2005
31 Fyns Amt Fra felten
37 Rødrygget Svale Enebærodde - Fyns Hoved 2 feltobservationer maj 2005
41 Fyns Amt Turrappoter 
   Havrevimpen 2006 nr. 1   3 Fyns Amt Beretning for 2005
  7 Fyns Amt Referat fra Generalforsamlingen
10 Niels Bomholt, Årets DOF.Fynbo 2005
12 Odense Fjord Ålegræsset i Odense Fjord
23 Alpekrage Irland Clear Island, Rejsebeskrivelse
28 Rød Glente Sydlangeland Rekordtræk af Rød Glente efteråret 2005
33 Costa Rica Rejsebeskrivelse
39 Fyns Amt Fra felten
44 Økologisk Landbrug
45 Fyns Amt Kurt Due Johansen, Forslag til projekter for aktive ornit.
49 Høgeugle Turrapporter, Søerne, Sjælland