ÅrgangLinkIndhold
2005 Havrevimpen 2005 nr. 4    4 Tryggelev Nor Praktisk ornitologi, Arbejdsgruppen
  6 Strandskade Svendborg Stranskade yngler på fladt tag
  8 Tarup Grusgrave Fuglene i Tarup grusgrave sommer 2005
11 Råge Svendborg Svendborgs Råger i 2005
13 Cuba Rejseberetning fra Cuba
19 Damklire Odense Fjord Damklire ved Odense Fjord 25/7 - 30/9 2005
25 Isfugl Odense Å - Søparken Isfuglekasser ved Odense Å
33 Tyskland Rügen, Turrapport 27 - 30 oktober 2005 
  Havrevimpen 2005 nr. 3   3 Fyn Årsrapport 2004 
    Havrevimpen 2005 nr. 2   3 Danmark Struhturreformen og DOF
  5 Stor Regnspove Fyn Træk og rastepladser på Fyn
21 Slambassinet Naturklagenævnets afgørelse
23 Tarup Grusgrave Fuglene i Tarup grusgrave foråret 2005
26 Rørhøg Fyns Amt Yngleforekomster 2003 -2004
29 Fyns Amt Fra felten februar - juli 2005
37 Blåvandshuk Uge 39 -41 i 2004
50 Hvidsisken Hindsgavl Vintertur til Hindsgavl d. 6. marts 2005
    Havrevimpen 2005 nr. 1   3 Formandsberetning 2004
11 Tarup Grusgrave Årets gang i Tarup grusgrave
14 Arabiske Halvø Rejsebeskrivelse, Michael Mosebo Jensen
22 Malenes vridemaskine, Portræt af en hitjæger
29 Hvinand Tarup Grusgrave Ynglende hvinænder
30 Grønirisk Fyn Ringmærkning af fynske Grønirisker
34 Havfugle Blåvandshuk September 2004
42 Sydlangeland Ringmærkning efteråret 2004
2004 Havrevimpen 2004 nr. 4   5 Nørreballe Nor Nyt vådområde, VMP-II, Lokalitetsbeskrivelse
  8 Råge Svendborg Svendborgs Råger i 2003 og 2004
20 Tarup Grusgrave Lokalitetsbeskrivelse
25 Fuglesang
29 Schwartz Løvsanger Knudshoved Ny art for Fyns Amt
30 Blåvandshuk Efteråret 2004
38 Dompap Kaukasus Dompap med trompetkald
40 Slørugle Fyns Amt Ynglefugle 2004
47 Storpiber Emtekær Nor Feltobservation 26. Marts 2004
   Havrevimpen 2004 nr. 3   3 Lysbuget Knortegås Fyn Lysbuget Knortegås på Fyn, Kurt Due Johansen
10 Sibirisk Tundrahjejle Fyn Ny art for Fyn, 13. Sep. 1995
15 Sibirisk Tundrahjejle Fyn Artsbeskrivelse, Feltkendetegn
19 Finland Rejsebeskrivelse, Finland rundt på en uge
25 Odense Fjord Caretakerprojekt Odense Fjord
31 Havfugle Fyns Hoved Havobs fra Fyns Hoved, Skråpe og Mallemuk
36 Fyn Fra felten, feb. - juli 2004
    Havrevimpen 2004 nr. 2   4 Fyn Årsrapport 2003
   Havrevimpen 2004 nr. 1   4 Fyn Formandens beretning 2003
13 Fredmosen, Karlsmosen Jagt
18 Sundbakkerne, Faaborg Møde om fremtidig anvendelse
21 Tårup strand, Kerteminde Golfbane eller vådområde
23 Trækfugle Trækfuglenes orientering (Henrik Mouritzen)
25 Fuglekongesanger Flyvesandet 28. okt. 2003 på trækobs. på Flyvesandet
27 Sydlangeland Ringmærkning 2003
33 Refsvindinge Efterår i haven
43 Brandsø Brandsø bliver naturgenoprettet
44 Odense Fjord Opfyldning af slambassinet
45 Odense Fjord Lokalitetsnavne i Odense Fjord
 2003   Havrevimpen 2003 nr. 4   3 Fyn Årsrapport 2002
  Havrevimpen 2003 nr. 3   3 Fyn IBA-caretaker-projektet
  6 Fredmosen Andeopdræt
10 Samlinger
18 Slørugle Fyn
22 Sjældenhedsudvalget - Beskrivelse
27 Sortstrubet Bynkefugl, Sibirisk Husby Strand Sibirisk
30 Duehøg Fyn
31 Rød Glente Fyn
38 Flyndernæs, Odense Fjord Jagt
40 Fugleværnsfonden - Historie
    Havrevimpen 2003 nr. 2   4 Hofmansgave Af den fynske ornitologis historie
29 Refsvindinge Fuglene i haven i det tidlige forår
32 Hvidnæbbet Lom Tryggelev Nor Søren Gjaldbæk 24. Apil 2003
44 Fyn Punkttællingsprogrammet
51 Ærø Turrapport 9.marts 03
53 Skåne Turrapport 21. -23. marts 03
   Havrevimpen 2003 nr. 1   3 Fyn Formandsberetning 2002, DOF-Fyn
13 Duehøg Fyn Bestanden i Fyns Amt 1980 -2002
19 Hvid Stork Fyn Storke på Fyn 2002
24 Refsvindinge Fuglene i haven om vinteren
28 Fyns Amt, Træklokaliteter Forårstræk, Fynske træklokaliteter
40 Sydlangeland Ringmærkning 2002
43 Sverige , Falsterbo Turrapport 4.-6. Okt 2002
47 Vestfyn Turrapport 24. Nov. 2002
2002  Havrevimpen 2002 nr. 4   4 Karlsmosen, Fyn Lokalitetsbeskrivelse, Vandmiljøplan II
  9 Tryggelev og Nørreballe Nor Projektbeskrivelse og EU-Finansiering
12 Ænder Odense Nonnetræand og Mandarinænder
15 Ølundgårds Inddæmning Nyt fugletårn
16 Sortvinget Braksvale Hofmansgave Observation
20 Slørugle Fyn Projekt Slørugle på Fyn
36 Skestork Husby Strand, Wedellsborg Observation af 8 Skestorke
38 Rødrygget Svale Sydlangeland Sydlangeland d. 18. Maj 2002
43 Gribbe Spanien Rejsebeskrivelse 2002
46 Kelds Nor Fuglestation Ringmærkningsdag d. 28. Sep 2002
    Havrevimpen 2002 nr. 3   3 Fyn Årsrapporten 2001
   Havrevimpen 2002 nr. 2   4 Engsnarre Fyn Natlyt efter Vagtel og Engsnarre
14 Egypten Rejsebeskrivelse Påsken 2002
23 Broby Sø Lokalitetsbeskrivelse (Næsbyhoved-B.)
34 Havfugle Blåvand Efterårsferie 2001
45 Sydlangeland Ringmærkning 2001
48 Nøddekrige Fyn Forekomst på Fyn 1998 - 2000
52 Skåne Turrapport 5 - 7. April 2002
    Havrevimpen 2002 nr. 1   4 Fyn Formandsberetning 2001, DOF-Fyn
  9 Database, DOF
11 Ole Runge, naturvejleder og tegner
14 Monnet, Tåsinge Efterår 2001
26 Råge Odense Overnatning og jagt på Råger
30 Fyn Birdracing, Fyn rundt i januar
38 Sydlangeland Ungdomslejr 2001, beretning
43 Dogmebirdrace
45 Sydlangeland Ringmærkning 2001
49 Bulgarien Rejsebeskrivelse 2001
2001 Havrevimpen 2001 nr. 4   3 Fyn Årsrapport 2000
   Havrevimpen 2001 nr. 3   3 Formandens hjørne
  5 Mindeord om Lorenz Ferdinand
  6 Dagbogsblade fra Monnet
18 DOF Fyns hjemmeside
23 Æbelø fredningen
24 Letland
33 Uglefinder i kattepine
36 Fra felten
40Vadefuglekursus
43 Naturgenopretning
46 Operation kyst
48 Yngleforsøg af bjergvipstjert
48 Turrapporter
51 Min værste fejlobs
52 Møder og ekskursioner
54 Små pip
  Havrevimpen 2001 nr. 2   6 Monnet, Tåsinge Sommer 2001
18 Fyn Hjemmesiden, DOF-Fyn
23 Æbelø Fredning
24 Letland Rejsebeskrivelse maj 2001
33 Stor Hornugle Silkeborg Fejlobservation
40 Vadefugle Sydlangeland Vadefuglekursus
43 Sundet, Faaborg Naturgenopretning
44 Rudkøbing Vejle Naturgenopretning
44 Løkkeby Enge Naturgenopretning
  Havrevimpen 2001 nr. 1   5 Fyn Formandsberetning 2000
10 Hættemåge Fyn Ringmærkning, aflæsninger
17 Natugle Refsvindinge Natugle i skorstenen
19 Ederfugl Fyn Jagt, anskydninger
22 Monnet, Tåsinge Lokalitetsbeskrivelse
28 Hollufgård Lokalitetsbeskrivelse
38 Hvid Stork Fyn Mulig fynsk ynglefugl ?
40 Sydlangeland Ringmærkning 2000
44 Dogmebirdrace 2001
48 Egensedybet, Odense Fjord Reservatbestemmelser, overtrædelser
53 Trane Tyskland Rügen 15 - 18. Okt. 2000
2000   Havrevimpen 2000 nr. 4   3 Fyn Årsrapport 1999
  Havrevimpen 2000 nr. 3   4 Ringe Sø Naturgenopretning
11 Silkehejre Odense Fjord Fjordens dag 2000
12 Egensedybet, Odense Fjord Reservatbestemmelser, overtrædelser
14 Hedelærke Sølund, Brændegårdssøen Syngende Hedelærke juli 2000
18 Sundet, Faaborg Lokalitetsbeskrivelse
23 Kelds Nor Fuglestation Ringmærkning, en dag med ringmærker
28 Bulgarien Rejsebeskrivelse august 2000
41 Ugler Danmark Ugleprojekt
46 Sorthovedet Måge Odense Fjord Turrapport
49 Vejlerne Turrapport 29. - 30. April 2000
  Havrevimpen 2000 nr. 2   4 Odense Fjord Årsrapport 1998 for Odense Fjord
  5 Odense Fjord, Fjordmarken Rørhøst
  7 Danmark Felttræf, refeat af 3 felttræf i 1999
16 Israel Rejsebeskrivelse marts 2000
20 Sydlangeland Returtræk om foråret
23 Stor Kobbersneppe, Islandsk Bygholm Vejle Feltbestemmelse af unge fugle
26 Fyn Birdrace, vinter
36 Redekasser
42 Fyn Ringmærkning, 3 genmeldinger
44 Fyn Fuglestemmekursus 2000
46 Natugle Fyn Ynglede i andehus
48 Ugler Fyn Uglegylp og sovepladser
  Havrevimpen 2000 nr. 1   4 Fyn Årsberetning 1999 - DOF-Fyn
11 Ravn Gelskov, Brobyværk Overnatningspladser for Ravne
14 Helnæs Made Ynglefugle
18 Bulgarien Rejsebeskrivelse 1997 - 99
26 Sydlangeland Efterår 1999, observationer
28 Kelds Nor Fuglestation Ringmærkning 1999
30 Sultanhøne Tåsinge Vejle Fugl fra Zoo
34 Fejlobservation
38 Engsnarre Ærø Sandsynlig ynglende på Ærø 1999
44 Fiskeørn Brændegårdssøen Debat om muligt ynglepar 1998
48 Sverige, Falsterbo Turrapport 8-10. Okt 1999
53 Spurveugle Nordsjælland Turrapporter jan. 1999
1999  Havrevimpen 1999 nr. 4   4 Æbelø Fredning og adgang til nordkysten
  6 Fiskeørn Brændegårdssøen Debat om ynglepar
  9 Gråkrage Storeholm Ynglepar, Rede på jorden
10 Ølundsgårds Inddæmning Lokalitetsbeskrivelse og historie
14 Fyn Ringmærkning, Lars Hansen, Nyborg
26 Fyn Odense Ringmærkningsstation, Jørgen Larsen
29 Gulstav Fugle i skovene og mosen, juni 1999
36 Havørn Brændegårdssøen Hunnen enlig mor
40 Biæder Enebærodde 8 biædere på træk maj 1999
42 Tåsinge Vejle Nyt fugletårn
44 Sydlangeland Efterårstræk 1998
49 Fyn Turrapporter 1999
  Havrevimpen 1999 nr. 3   3 Fyn Årsrapport 1998
  Havrevimpen 1999 nr. 2   4 DOF-Fyn Biblioteket, Oversigt over bøger
14 Æbelø Lokalitetsbeskrivelse og fuglene på Æbelø
20 Møde med jagtforening, debat om jagt
23 Årsmøde om fuglestationer
26 Fyn Våde enge, naturgenopretning, Vandmiljøplan
30 Israel Eilat, Rejsebeskrivelse, marts 1991998
34 Rovfugle Europa Rovfuglenes vilkår, Benny Gensbøl
44 Tåsinge Vejle Købt af Fyns Amt, Historie og fugleliv
49 Spætter Velling Skov, Silkeborg Turrapport
  Havrevimpen 1999 nr. 1   4 Fyn Årsberetning 1998 - DOF-Fyn
10 Stenpikker Fyns Hoved Feltbestemmelse af ung Stenpikker
12 Myreløve Tryggelev Nor Myreløver ved Tryggelev Nor 1997 ??
13 Trækfuglenes orientering
16 Dovns Klint Efterårstræk 1998
26 Krognæb Skagen Invasion 1998
31 Sydvestjylland Turrapport januar 1999
35 Musvåge Storebæltsbroen Musvågetræk m.v. 1. November 1998
36 Brilleand Horseklint Ny art for Fyn, 5. Februar 1999
1998 Havrevimpen 1998 nr. 4   7 Fyn Anmeldelse, Fortegnelse over fugle i Fyns Amt
  8 Havørn Fyn Fynsk ynglepar
12 Helgoland Turrapport september 1998
14 Sydlangeland Ringmærkning, efterår 1998
  Havrevimpen 1998 nr. 3   3 Fyn Årsrapport 1997
  Havrevimpen 1998 nr. 2   4 Fyn Kædeobservationer, Foråret 1998
10 Stor Hornugle Fyn Historisk beretning
18 Sydlangeland Ringmærkning, Genmeldinger 1994 - 97
  Havrevimpen 1998 nr. 1   3 Fyn Årsberetning 1997 - DOF-Fyn
  8 Iberisk gransanger Svanninge Bakker 2. Gang i Danmark
16 Christiansø Historie, lokalitetsbeskrivelse, 1 år på øen
23 Nordjylland Turrapport februar 1998
24 Fyn Fortegnelse over fugle i Fyns Amt, Uddrag
1997 Havrevimpen 1997 nr. 4   6 Nærå Strand Lokalitetsbeskrivelse, Fuglelivet
20 Havørn Brændegårdssøen Havørnen tilbage efter 100 år, 1997
22 Helgoland Lokalitetsbeskrivelse, trækfuglene
30 Tyskland Mecklenburg, Turrapport
  Havrevimpen 1997 nr. 3   4 Fyn DOF-Fyn 25 år, beretning om 25 år
30 Hvid Stork Europa Dårligt vejr forhinder forårstræk i østeuropa
38 Æbelø Debat om fredning
  Havrevimpen 1997 nr. 2  5 Fyn Årsrapport 1996
  Havrevimpen 1997 nr. 1   3 Fyn Årsberetning 1996
12 Ørne Sydsjælland Turrapport, Gavnø og Bogø
14 Eriks Hale, Ærø Lokalitetsbeskrivelse
17 Fyns Hoved Forårstræk 1996
28 Karmindompap Eriks Hale, Ærø Indvandring til Fyn
30 Fejlobservationer, debat
1996 Havrevimpen 1996 nr. 4   4 Nordlangeland Hov Nordstrand, Forårstræk 1996
17 Amerikansk krikand Odense Fjord Spontan forekomst ?
Havrevimpen 1996 4 22 Havfugle Horseklint Lokalitetsbeskrivelse og trækobservationer
Havrevimpen 1996 4 30 Skagen Turrapport maj 1996
 
  Havrevimpen 1996 nr. 3   4 Fyn Årsrapport 1995
  Havrevimpen 1996 nr. 2   3 Sydlangeland Ringmærkning efterår 1995
10 Vandstær Fyn Forekomst 1988 - 93
21 Det Sydfynske Øhav Jagtfrie kerneområder
26 Odense Fjord Årsrapport 1995
28 Internationalt Fugle på internettet
  Havrevimpen 1996 nr. 1   3 Fyn Årsberetning 1995
  8 Fyn DOF - Fyn bestyrelsen
10 Sydlangeland Lokalitetsbeskrivelse, maj - juni
12 Fyns Hoved Fugletrækket foråret 1995
17 Fyns Hoved Ringmærkning foråret 1995
24 Steppetornskade Sydlangeland 23-okt-95