Det fynske fugleår 2018

Nu, hvor vi har taget fat på det ny år, kunne det på dette forum være passende at kigge tilbage på det forgangne gennem fuglebriller. Hvad vil vi især huske 2018 for. Det beror naturligvis på et personligt skøn - jeg har prøvet at samle highlights og særligt populære fugle. Der vil naturligvis mangle nogle og andre ville have udvalgt anderledes, ”sådan er det jo” ifølge en kendt politiker - dog sagt i en anden sammenhæng.

Den 7. december 2017 fandt Henrik Knudsen 3 Hvidsisken ved Spodsbjerg, denne lille flok voksede til 15 fugle den 9. december, hvilket er rigtigt mange! Rester af denne flok kunne ses gennem januar og frem til 7. februar, men også andre steder på Fyn var der Hvidsisken: 2. januar 1 Flyvesandet (Vibeke Hansen), 6. januar 3 på stige Ø (Søren Gjaldbæk), der også kunne ses dagen efter, 18. januar 1 Herslev (Henrik Knudsen m.fl.), 23. februar 2 Odense Universitet (Martin Rheinhammer) og 18. marts 1 Hou Nordstrand (Esben Eriksen).

Hvidsisken, Spodsbjerg. Foto: Henrik Knudsen, fugleknudsen.dk.

Foråret var koldt og vådt, der var meget få gode trækdage, men fra slutningen af april gik det løs. Torbjørn Eriksen fandt en Savisanger i Gulstav Mose, den kunne høres der frem til 14. maj, hvilket rigtig mange benyttede sig af. Torbjørn fandt også en Slangeørn på Sydlangeland, den forsvandt dog inden ret mange fik glæde af den. Der er sandsynligvis tale om en fugl, der holdt til på Hulsig hede de foregående tre dage til glæde for rigtig mange, der var på de kanter. Dagen efter var der Lille Skrigeørn, ikke én men to, ved Fakkebjerg.

Lille Skrigeørn, Fakkebjerg. Foto: Ella Mikkelsen.

Det fynske forår på Sydlangeland var ikke helt slut, Frank Desting opdagede en Rosenstær den 27. maj, fuglen kunne også ses næste dag. Udover ovennævnte fine arter bød området også på Biæder, Aftenfalk, Lille Fluesnapper og Sort Stork.

Rosenstær, Gulstav. Foto: Leif Sørensen.

For at afslutte forårssæsonen på Sydlangeland kommer man ikke uden om en af de meste fantastiske observationer, som jeg kan komme i tanker om: På vej hjem fra et lille selskab opdagede Søren Bøgelund sammen med Vagn Petersen og Marianne en Triel, der stod i billygternes skær midt på vejen i krydset Rathvej - Fakkemosevej. Efter 10 minutter fløj fuglen, men det lykkedes at dokumentere det yderst usædvanlige fund, der gav en ny art til listen over fugle inden for DOFFyns område. Uden nedenstående dogmefoto ville folk sikkert have spurgt, hvad der blev serveret den aften!

Triel, Rathvej. Foto: Søren Bøgelund.

Det sydlige Fyn bød på andre gode arter, den de fleste vel husker er Amerikansk Hjejle, der blev meldt ud af Mikael Kristensen fra Bøjden Nor den 9. maj sidst på eftermiddagen og set den næste uge. Folk kom til stedet fra det meste af landet for at få en ny art krydset af. Det gav også endnu en ny art til Fynslisten. Fuglen var faktisk blevet set af Vibeke Hansen tidligere på dagen. Samme sted kunne man samtidigt se en Pomeransfugl, der absolut ikke er hverdagskost på Fyn.

Amerikansk Hjejle, Bøjden Nor. Foto: Leif Sørensen.

Et par andre meget populære langtidsfugle kunne man på ret kort tid få set og/eller hørt ikke langt fra Bøjden: Drosselrørsanger ved Brændegård Sø (19. til 24. maj plus 1. juni) og Flodsanger (14. til 24. maj) ved sundet, Fåborg, fundet af henholdsvis Gunnar Jørgensen og Per Damgaard Poulsen.

Drosselrørsanger, Brændegård Sø. Foto: Søren Gjaldbæk.

Den sidste populære fugl, som jeg vil nævne, er den efterhånden fåtallige Silkehejre, der stod på Siø fra den 6. juni (Morten Müller) frem til 1. august, hvor mange kunne glæde sig over denne lille hejre. Formodentligt samme fugl blev set ved Botofte Skovmose 8. og 9. august.

Silkehejre, Siø. Foto: Leif Sørensen.

Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation kom rigtig godt fra start set fra et sjældenhedsmæssigt synspunkt, da Hans Rytter fangede en ung Høgesanger den 30. juli. Vi fynboer har åbenbart meget svært ved at finde denne art, der er ikke mange feltobservartioner (omkring ti siden 1962), og i alt elleve ringmærkede fugle i samme periode. En samlet rapport over ringmærkningssæsonen kan ses her.

Høgesanger, Keldsnor. Foto: Hans Rytter.

Hvidbrynet Løvsanger brillerede - strengt taget observatørerne - med mange feltobsede - normalt ses arten mest ved Gulstav i forbindelse med ringmærkning, i 2018 gled den udenom nettene. I alt blev der set 8-9 fugle, de 3-4 i Odense - den sidste drejede sig om en sen fugl, som Kristoffer Hansen fandt den 4. november på Stige Ø, som også var der næste dag - man kan læse om dette fund her.

Hvidbrynet Løvsanger, Stige Ø. Foto: Esben Eriksen.

Efter nogle magre år bød efteråret igen på nogle forrygende dage med havtræk. Det foregik naturligvis ved de nordfynske kyster. Undertegnede var så langt den flittigste observatør på nordkysten og så derfor også flest havfugle. Stor Stormsvale er ganske sjælden på Fyn, den 25. september kom der hele tre forbi ved Fyns Hoved. Tre dage på Flyvesandet bød på Sule 260, Sodfarvet Skråpe 2, Mallemuk 7 og Mellemkjove 4 - heraf én med køller. Hertil kom uhørt mange Storkjover - den 3. oktober gav 100 - her fik jeg hjælp af Eske Frank Mortensen - i alt gav efteråret der 152 Storkjover fordelt på fire dage. Løjerne den 3. oktober er beskrevet her.

Storkjove. Foto: Søren Gjaldbæk.

Endelig vil jeg nævne observation af Gråsejler, som er en potentiel ny Fynsart, hvis den observation, som undertegnede havde den 15. november på Flyvesandet, bliver godkendt af SU - fundet er også beskrevet her. Aksel Hansen, skytten på Egebjerggård, så en sejler dagen før næsten samme sted.

Samlet set må 2018 siges at have været et rigtig godt fugleår med mange fine observationer, også ud over dem, som er omtalt her.

Tekst: Søren Gjaldbæk.

##