Det fynske fugleår 2022

Af Søren Gjaldbæk

Så er tiden kommet til et tilbageblik på 2022 set fra et fuglemæssigt perspektiv. Som altid kan man have mange indgange til dette - jeg har valgt at kigge på årets highlights, på de observationer eller forekomster, som vil (måske) blive husket. Fra en sjældenhedssynsvinkel blev det et fantastisk år med 10 SU-arter og 3 nye arter for DOF Fyn!

130123gastkh

Gåsegrib - et af årets tilløbsstykker. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Januars populæreste fugl var en Silkehejre, som Aksel Christensen fandt. Fuglen holdt mest til på Agernæs Fælled syd for fugletårnet ved Flyvesandet og den tiltrak mange fra såvel Fyn som det øvrige land - det er en god januarart og for mange en fin fugl til årslisten. Fuglen var der fra årets begyndelse frem til den 10. januar, og mon ikke det var samme fugl, der dukkede op i Engsøen, Gyldensteen den 18. januar. Frem til den 26. februar blev der meldt Silkehejre fra enten Gyldensteen eller Strandengene ved Jersore. Vintersilkehejrer har været årlige siden 2015 - før det tidspunkt kun en enkelt fugl i 2001, 2004, 2007-09 og i 2013. Fuglen fra 2001 rastede ved Lindøterminalen en længere periode og blev senere set ved Østerøsø. Det var landets første vintersilkehejre og tiltrak mange gæster, hvoraf nogle håbede, at vi havde overset en Snehejre!

130123tristisfmp

Sibirisk Gransanger, Tryggelev Nor. Foto: Freya Mørup-Petersen.

I januar er der sjældent ret meget at kigge på, men man kan jo altid tjekke gæs, på Ristinge hale var der en Sortbuget Knortegås mellem de mørkbugede, den blev set frem til den 14. april. Januar er en god måned til den noget oversete Bjergpiber - dette år kun meldt fra Bispeenge og Stige Ø, men den kunne formodentligt også have været set mange andre steder.

130123sortbugetlbl

Sortbuget Knortegås, Ristinge Hale. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

Overvintrende Gransangere er ikke usædvanlige, det var den som Freya Mørup-Petersen fandt i Tryggelev Nor. Den var den østlige form phylloscopus collybita tristis - Sibirisk Gransanger. Den er fra Fyn kun meldt i 2020, 2021 og 2022 - tre fugle i alt, mon ikke der er flere derude?

130123skarveandsg

Amerikansk Skarveand, Sundet - Faaborg. Foto: Søren Gjaldbæk.

I februar var det især en Amerikansk Skarveand, der tiltrak sig opmærksomhed. Den blev fundet i Sundet, Faaborg den 23. af Niels Bomholt, der som kommentar til fundet skrev: ’’Man er jo noget i tvivl om den skal indberettes, for så underskriver man jo dens dødsdom.’’ Det var hvad der skete, den 28. februar blev anden skudt af folk fra Naturstyrelsen, da den på grund af hybridisering med den fåtallige Hvidhovede And truer bestanden af den art. Inden aflivningen blev amerikaneren set af mange. Man kan læse om forløbet her.
Ellers var februars bedste fugl Rødhalset Gås - en ved Jersore den 22. og 23. og en på Helnæs Made den 24. til den 26. Helnæsfuglen gemte sig mellem 3000 Bramgæs. Jersorefuglen blev set igen den 4. marts, så vi har nok haft besøg af mindst to fugle i perioden.

130123rod1mh

Rødhalset Gås, Jersore. Foto: Mogens Hansen.

Årets første forårsmåned marts blev den solrigeste nogensinde - den næstsolrigeste var i 1943. Måneden var dog koldere end de 4 foregående år og knastør med kun 4.2 mm regn. Det gav ikke pote på trækfronten, der blev ikke meget til folk med forkærlighed for fugletræk - fuglene er formodentligt sivet højt og spredt. Måneden sluttede med en rigtig bombe og ny art for DOF Fyn - Claus Dalskov fandt en Prærietrane den 31. tæt på hjemmet i Tranekær - hvor ellers! Desværre trak den videre, inden andre nåede frem.

130123praerie1cld

Prærietrane, Tranekær. Den er noget mindre end vores egen Trane. Foto: Claus Dalskov.

Også april blev solrig. En Steppehøg den 14. april ved Fyns Hoved og nogle Sorte glenter var highlights på rovfuglefronten. Den hos os ret sjældne Plettet Rørvagtel blev hørt ved Silke Å i månedens slutning, det samme gjorde en Savisanger i Gulstav Mose. Jane Ditzel fik en god boligbirdingart den 30. april, da hun fik besøg af en Gulirisk. Forårstrækket - som mærkværdigvis ikke følges af ret mange observatører - var også i april lidt skuffende. Et enkelt stort tal var 30. april Engpiber 1666 Nordskov Enge, vores 3. højeste forårstal i dette millenium.

130123sortibis1faj

Sort Ibis, den kom til Sybergland dagen efter at Esben Eriksen havde opfordret til at kigge efter denne art. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

Maj blev, som så ofte før, fuglemæssigt en rigtig fin måned. Drosselrørsanger i Botofte Skovmose og ved Ølundgård - begge langtidsstationære, Steppehøg ved Nordskov Enge og på Sydlangeland, fire Rødhovedet And og to Hærfugle. Som sædvanligt kunne man tage til Sydlangeland i maj og være heldig med Sorte Glenter, Pirol, Karmindompap (én måske to fugle) og Savisanger. I 2020 havde mange fornøjelse af Kohejren Buller i sortemosen - om det var Buller, der dukkede op igen den 6. maj skal være usagt - Hans Rytter så i hvert fald en sådan. Den forsvandt, før andre fik den at se. I Tyskland var der mange fund af Sort Ibis, hvilket fik Esben Eriksen til den 12. maj at annoncere, at sådan en skulle vi nok få til Fyn (læs her) - det gjorde der, da Helge Larsen dagen efter faldt over en i Sybergland, den blev der til den 14. maj, hvor den ved tretiden tog højde og trak væk. Sybergland var i øvrigt rigtig godt til vadefugle i store dele af maj med imponerende maksimumstal for flere arter: Tinksmed 407 (fynsk rekord), Brushane 123 (største fynske tal siden 1996) og Temmincksryle 71 - hertil to Kærløbere. Fynsrekorden for denne art er 10 - Stoffer Jaeger snusede til den med 9 fugle i Bøjden Nor den 23. maj.

130123kaersj

Kærløbere, Bøjden. Foto: Stoffer Jaeger.

Sydlig Nattergal har vi ikke mange af - Jørgen Lund Bjerregaard fandt en i Ejby Mose, som kunne høres den 15. og 16. maj. Den 15. maj gav også alle årets fund af Lille Skrigeørn - en 3k+ fugl blev set trække sydpå ved Tryggelev Nor af Ole Goldschmidt og en - sandsynligvis samme fugl - blev set af flere ved Gulstav en halvtimes tid senere. Mere usædvanligt var en Lille Skrigeørn, som Michael Brunhøj Hansen så trække ved Møllemade/Ellemose - det er normalt Langeland, der står for de fynske skrigeørne. Michael havde også en Plettet Rørvagtel på lokaliteten den 4. maj. Den 15. maj gav også en Rødrygget Svale - Søren Bøgelund så en i Gulstav. Samme Søren så 4 Biædere den 23. maj, samme sted.

Maj gav et par gode Bramgåsedage, som det ses i skemaet nedenfor.

130123bramtalmaj

Bramgåsetal fra maj. Frank Jensen-Hammer var på Dovns Klint, Ole Goldschmidt i Rudkøbing. Der kan være gengangere den 10. maj.

Maj giver tit et rigtigt grovhit - det år ingen undtagelse. Tina Kierkegaard Hansen fandt den 29. maj en Gåsegrib ved Ravnholt. Det var Fyns første, DOF Fyns tre andre blev set på Langeland, en af disse muligvis også ved Arreskov Sø. Fuglen blev ved Ravnholt frem til den 1. juni, hvor rigtig mange kunne glæde sig over den. Herefter blev den meldt fra Kværndrupkanten fra den 3. til den 5. juni og en enkelt gang fra Revninge den 4. juli.

130123gasls

Gåsegrib, Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Den 4. juni fik Tryggelev Nor/Nørreballe Nor besøg af 8 Hvidvingede Terner, fornøjelsen var kort næste dag blev der kun en enkelt. Ved Broby Enge kunne man høre en Plettet Rørvagtel fra den 8. til den 10. juni, det gjorde Søren G. Nielsen og David Damgaard Dysager - man kan høre fuglens karakteristiske sang her, sangen optaget af David Damgaard Dysager.

130123hvidskaegesa

Hvidskægget Terne, Tryggelev Nor. Foto: Esben Aagaard.

Den 10. juni var en Sortvinget Braksvale på besøg et kvarters tid - den blev set af Frank Jensen-Hammer og to andre heldige fuglekiggere fra Fakkebjerg mens den fouragerede over Søgård Mose. Hvis fundet sendes SU og godkendes, vil det være vores 2. fund. Esben Aagaard var på besøg i Tryggelev Nor den 24. juni - det kom der to styk Hvidskægget Terne ud af, årets eneste - de blev ikke set af andre. Måneden sluttede med endnu en stor sjældenhed, da Emil Skovgaard Brandtoft fandt en Slangeørn i en Grusgrav ved Sellebjerg Skov nær Kirkeby den 28. juni. Det er vores kun andet fund, det første ligger tilbage til 1992. Nogle få heldige birdere så den dagen efter. Man kan læse om fundet her.

130123slangeemilskovgaardbrandtoft

Slangeørn, Sellebjerg Skov. Foto: Emil Skovgaard Brandtoft.

Juli blev mere rolig rent fuglemæssigt - bedste fugl var vel en Damklire, der blev set i Tryggelev Nor den 28. og 29. juli og fra den 30. juli til 1. august i Klise Nor. Ellers var Silkehejrer yndede udflugtsmål - fra den 14. til den 21. juli var der én fugl i Bøjden Nor og på Helnæs Made to den 25. og 26. Den 31. juli var der igen Silkehejre i Bøjden Nor - senere i august to fugle. En Savisanger den 19. juli i Tryggelev Nor skal også nævnes.

130123damklisesj

Damklire, Klise Nor. Dem har vi ikke mange af. Foto: Stoffer Jaeger.

Sidste halvdel af August bød på Aftenfalke - dels et par fugle på Hindsholm fundet af Benjamin Bech, dels en til to fugle på Sydlangeland, alle ungfugle. I Turup på Vestfyn så Carsten Moth Iversen den 16. august en ung Sort Stork på toppen af en elmast, det var årets tredje. De andre var en fra den 29. juli, Ørsbjerg Knude (Mads Syndergaard) og en den 26. juni, Gulstav (Søren Bøgelund). Vestfyn har givet flere af de sorte de senere sensomre. Den 25. august var der et kort besøg af en Hvidvinget Terne ved Ølundgaard, den så Esben Aagaard. I slutningen af måneden kunne man se Plettet Rørvagtel i Gulstav Mose.

130123aften1jpb

Aftenfalk, Tårup. Foto: Jens Peter Bech.

Frank Jensen-Hammer gennemførte en grundig registrering af trækket af terner og vadefugle langs kysten ud for Keldsnor i juli og begyndelsen af august. Det var ganske imponerende tal, der kom ud det. Fjordternetotalen blev på næsten 10000 i perioden 6. juli til 14. august med 1596 den 26. juli og 1673 den 8. august. Som det ses af skemaet ryger der en del vadefugle forbi, sandsynligvis fra den Botniske Bugt. Det tilsvarende træk på Nordfyn giver meget mindre tal.

130123traekkelds

Træktal fra Keldsnor fra den 6. juli til den 14. august. Frank Jensen-Hammer talte.

Den 8. september var der Hærfugl i en have i Brændeskov By, årets tredje og sidste. De kan dukke op allevegne, og de forsvinder ofte hurtigt. Fra slutningen af august og frem til november er der tilsyneladende udbredt enighed blandt fynske fuglekiggere om at opholde sig på Sydlangeland, der er dog andre træklokaliteter, som er et besøg værd. September gav omkring 12 Steppehøge, 4 Aftenfalke og en enkelt Rødstrubet Piber fra Dovns Klint. Den 15. september var der hård vind fra nordvest, det gav årets eneste Storkjover - 4 styk - og 44 Suler ved Kasmose Skov, set af de herrer Michael Mosebo Jensen og Brunhøj Hansen. Samme dag på Fyns Hoved 55 Suler, efterårets eneste Ride - fra foråret 12 levende og en død - og overraskende, indtrækkende Steppehøg. Søren Gjaldbæk var på stedet. 2022 var på havfuglefronten særdeles ussel, den 16. september dog en Almindelig Skråpe ved Flyvesandet, set af Søren Gjaldbæk.
Septembers mest populære fugl blev en meget tillidsfuld Odinshane, der lå tæt på vejen til færgehavnen ved Bøjden Nor. Den blev fundet den 4. september af Stoffer Jaeger og blev på stedet i 5 dage til glæde for mange.

130123odinsbsn

Odinshane, Bøjden. Foto: Bent Staugård Nielsen.

Det øvrige land havde 543 observationer af Hvidbrynet Løvsanger - vi måtte nøjes med to fugle i Gulstav den 9. og 19. oktober, som kun blev hørt, der burde være flere derude. Den 8. og 9. oktober trak mange Musvåger over Fyn, Kurt Kaack Hansen havde 4119 ved Knudshoved den 8., næste dag blev det til4353 ved Sønderhjørne, hvor Niels Bomholt, Lilly Sørensen og Else Klint havde taget opstilling. Begge tal var Fynske rekorder, den ene holdt ikke længe! Læs om dette her. Lars Kirk fandt en Rødhalset Gås ved Stjovl på Tåsinge den 25. oktober, fuglen blev set i yderligere to dage. Stinna Nielsen havde den 23. oktober besøg i sin have af den på Fyn ret sjældne Turteldue.

130123rodlk

Rødhalset Gås, Stjovl. Foto: Lars Kirk.

Højdepunktet for oktober blev en ny Fynsart, da Esben Aagaards kamera igen gav pote i form af en Nonnestenpikker i Bøjden Nor den 15. oktober - det kan man læse om her. Fuglen forsvandt hurtigt og blev kun set af to. Årets anden Amerikanske Skarveand kunne ses i Føns Vang fra den 26. til den 28. oktober, den fandt Nis Rattenborg, og fuglen nåede væk før den blev skudt! Endelig havde Esben Eriksen en Gråsejler på Fynshoved den 29. oktober et år, hvor der var mange i resten af landet. Det var Fyns anden.

130123nonneesa

Nonnestenpikker, Bøjden. Foto: Esben Aagaard.

November og det meste af december forløb fuglemæssigt mere stilfærdigt. Der var Silkehejre på Monnet den 3. og 5. november og fra den 17. november frem til den 7. december også en fugl on and off ved Jersore og Gyldensteen. Årets eneste Mellemkjove blev set af Bjarne Jørgensen den 2. november ved Lindsbjerg på Ærø - det afrundede et som nævnt tidligere jammerligt havfugleår. Fuglen blev da også set over land. Endelig en sen Sort Glente ved Gultved og Trunderup henholdsvis den 11. og 14. november, set af henholdsvis Per Rasmussen og Gunnar Jørgensen plus Peder Rasmussen, begge observationer i forbindelse med Røde Glenter på vej til overnatning. Om det er den samme fugl, der fra nytår 2023 og frem til skrivende stunde - den 31. januar kan ses ved Falsled vides ikke. Den 12. december havde Keldsnor besøg af en Jagtfalk ifølge netfugls opdatering af fugle fra 4. kvartal. samme dag havde Knudshoved besøg af en Stenpikker, set af Leif Kristensen - den er meget usædvanlig i december, fuglen blev et par dage.

Der var invasion af Stor Korsnæb - i hvert fald flere end normalt - i 2022, det kastede en smule af sig i det fynske. Oktober gav 13 fugle, i november yderligere 8 og december 11 - hovedparten fra Nordvest- og Nordfyn.

130123himajpb

Himalayasanger, Vesteregn. Foto: Jens Peter Bech.

Året sluttede med endnu en bombe - Torbjørn Eriksen fandt en Himalayasanger den 27. december i sommerhusområdet syd for Tryggelev Nor, da han var i haven for at ryge en cigaret og hørte dens kald. Senere fik han også set fuglen. Man skal dog ikke begynde at ryge af den grund, der er nok tale om uafhængige hændelser. Fuglen blev set året ud og frem til den 25. januar, og den kan sagtens være der endnu (igen i skrivende stund). Man kan læse om fundet af denne nye art for DOF Fyn her.

Det var en kort opsummering af 2022, der kunne sikkert have været nævnt andre observationer. Vi får se om 2023 bliver lige så givtigt - der er i hvert fald altid fugle derude. De skal bare findes, det gør man bedst ved at tage ud i naturen - DOF Fyn ønsker alle et godt 2023, ikke mindst på fuglefronten.