Det fynske fugleår 2023

Af Søren Gjaldbæk

Det er tiden at kaste et blik på 2023 fra en fuglekiggers synsvinkel, og det blev et af de bedre år, kan man roligt konstatere, hvis fokus er på de lidt sjældnere arter, og det har jeg valgt at gøre. Vi fik med Sortstrubet Jernspurv en ny art for landet. Himalayasanger - ganske vist genbrug fra 2022, Lille Bjergand, Høgeørn og Bjergløvsanger lyste op i et forrygende første halvår. Fra efteråret kan vi nævne vores tredje Gråsejler og fjerde Slangeørn.
Ud over de rigtig sjældne fugle vil året blive husket for et par populære og stationære alkefugle - en Søkonge i Knudshoved Færgehavn fra første halvår og en Lunde i Fåborg havn fra andet halvår. Desuden markant flere Silkehaler end de tidligere år plus et lille influks af Nøddekrige.

290124lundeflemming Johansen

Lunde, Faaborg Havn, et af årets tilløbsstykker. Foto: Flemming Johansen.

Som i 2020 havde vi en overvintrende Sort Glente, en ungfugl, der gik til rast med Røde Glenter ved Håstrup. Fuglen blev set on and off på stedet eller i nærheden frem til 14. marts. Ellers var det Himalayasangeren, som Torbjørn Eriksen fandt den 27. december ved Vesteregn, der tiltrak sig størst opmærksomhed i årets start. Fuglen kunne være drilagtig - flere måtte afsted flere gange, før den kom i bogen, enkelte tog endda turen endda til Sydlangeland forgæves. Den blev set sidste gang den 25. januar.
Som det også var tilfældet ved Lyø den 7. februar 2020, fik Jacob Sterup igen set Kongeederfugl i forbindelse med en flytælling - man tæller fugle fra et fly, denne gang ud for Lunden på Sydlangeland. Året gav yderligere to konger - begge set af Frank Jensen-Hammer på forårstræk ved Dovns Klint - 17. marts og 4. april, begge i selskab med nogle af de 61970 Ederfugle, der trak på lokaliteten i forårsperioden.

290124himalayajpb

Himalayasanger, Vesteregn. Foto: Jens Peter Bech.

Februar startede med en noget usædvanlig observation af Hvidvinget Måge ved Vejlen - Tåsinge (Poul V. Rasmussen, Morten Kristiansen og Lars Kirk), vores kun andet fund af arten. Første kvartals ubetinget mest populære fugl var en Søkonge, der havde kastet anker i den gamle færgehavn ved Knudshoved, som Kurt Kaack Hansen fandt den 12. februar. Den var på stedet hver dag frem til den 26. marts. Det blev årets eneste - til gengæld blev den meldt 175 gange og set af mange hundrede fra det meste af landet. Den var meget forbrugervenlig, og fotograferne havde kronede dage.

290124sokopmj

Søkonge, Knudshoved Færgehavn. Foto: Per Møller Jensen.

Den 24. februar spottede Mads Syndergaard en Rødhalset Gås mellem 3000 Bramgæs ved Jersore. Den holdt til der eller ved Gyldensteen frem til den 1. marts, og mange fik oplevet, hvor svær den kan være at finde mellem Bramgæssene!
Som det var tilfældet de sidste tre år kunne man se Sortbuget Knortegås på Ristingehalvøen, i år første gang den 23. januar af Peder Rasmussen - den blev set frem til slutningen af februar. Om det er samme fugl, som Andreas Bruun Kristensen fandt ved Nevre Strand på Ærø den 7. april skal vi overlade til spekulation, der er kun 10 km fra Ristinge Hale til Nevre Strand. Ole Goldschmidt havde en fugl (samme?) i Strynø Havn den 19. april. Tim Hesselballe Hansen rundede året af med hensyn til den race den 29. december med en sortbuget ved Nørreby Strand.

290124lillebjergjpb

Lille Bjergand, Sybergland. Foto: Jens Peter Bech.

Den 18. marts kronedes Benjamin og Jens Peter Bechs ihærdige overvågning af Sybergland med succes, da de fandt en Lille Bjergand på lokaliteten, den første for Fyn. Fuglen var meget stabil, den lå det samme sted (plus/minus) frem til den 29. april, hvor det meget passende var Jens Peter Bech, der tog afsked med den. Fuglen blev set af rigtig mange og af mange, der kom langvejs fra. Man kan læse mere om fundet her.
De mest sparsommelige tilrejsende kombinerede den lille and med en vaskeægte sensation, som dukkede op i en have i Volls Mose. En ny art for landet, Sortstrubet Jernspurv, som Leif Knudsen lagde fotos af på DOF Fyns facebook-side den 21. marts. Det var sent på dagen, og de nærmestboende forsøgte sig uden held. Det var der til gengæld de to dage, og 167 indberetninger vidner om, at mange tilrejsende fik sig en ny art i bogen. Den 24. marts var fuglen væk. Læs om fundet her.

290124sortjernama

Sortstrubet Jernspurv, Volls Mose: Foto: Anton Markvard.

Silkehejre er stadig en ret fåtallig fugl, vi fik vores første den 2. april, da Niels Bahl Andersen så en ved Jersore. Den blev set der og senere i Engsøen ved Gyldensteen frem til den 17. april. Vi skulle frem til juni, før der igen var Silkehejre - Benjamin Bech havde en overflyvende fugl ved Brockdorff Enge, og den 20. juni fandt Søren Gjaldbæk en fugl i Firtalsstranden, den blev i området frem til den 4. juli. Den 8. juli så Nis Rattenborg igen en fugl i Engsøen, Gyldensteen - her blev den set sporadisk frem til den 4. september - den har nok taget lidt afstikkere til Jersore ind i mellem.

290124rodrygjeppeholmkristensen

Rødrygget Svale, Sybergland. Foto: Jeppe Holm Kristensen.

April og især maj er altid god for en stribe subhits: Vi fik 3 Steppehøge, en Aftenfalk, 22 Sorte Glenter, 11 Piroler fra 9 lokaliteter - de tre udenfor Langeland, 9 Gulirisker (den ene i juni), oven i købet et yngleforsøg i Svendborg, 3 Hærfugle - en i Nørre Søby, en gennem længere tid i Gulstavområdet og en i Tarup og den 18. maj to Biædere i Ristinge plus en i Gulstav (Michael L. J. Glentedal plus Frank Jensen-Hammer og Poul V. Rasmussen)  samt næste dag syv Gulstav (Søren Bøgelund). Årets eneste Plettede Rørvagtler blev en på nattræk den 10. april ved Middelfart optaget af Michael Brunhøj Hansen, og en i Tryggelev Nor den 14. maj, hørt af Ole Goldschmidt. En Rødrygget Svale besøgte Sybergland den 28. april, men desværre meldt ud ret sent (Jeppe Holm Kristensen). Optagelse af nattræk ved Middelfart gav en Pomeransfugl den 13. maj, og den 20. maj stod der to på en mark ved Nr. Aaby og kiggede på Søren Bøgelund. Endelig var der besøg af Sort Ibis på Sydlangeland - Nina Ilsøe så 3 fugle i Tryggelev Nor den 11. maj, den 13. maj trak en ved Dovns klint og en fugl blev set i Tryggelev Nor, den 14. maj var der ibis i såvel Tryggelev Nor som i Gulstav.

290124sortach

Sort Ibis, Tryggelev Nor. Foto: Arne Christensen.

Det blev et udmærket år for Vagtel - der blev hørt omkring 50 fugle fra mange lokaliteter i perioden 8. maj til 28. juli. På en af sine vagtelture i det midtfynske fandt Martin Søgaard Nielsen den 28. maj også en Flodsanger i Skovhuse ved Sallinge, den blev hørt frem til den 2. juni. Også i Åmosen kunne man høre Flodsanger, det var fra den 4. til den 20. juni, fuglen blev fundet af Jens Geert Hansen. Den 10. maj hørte Esben Eriksen kortvarigt en Flodsanger ved Nordskov Enge - årets total blev på  disse 3 fugle. Også lidt Savisangere blev det til - 6 fugle på Sydlangeland fra den 1. maj til den 16. juni, og for en gangs skyld også en fugl udenfor Langeland: Karen Koefoed fandt en fugl ved Broby Sø, den kunne høres fra den 18. juni til den 25. juni.

290124flodddd

Flodsanger, Åmosen. Foto: David Damgaard Dysager.

Foråret bød på endnu et par sjældenheder. Vi fik en ny fynsart med en Høgeørn den 14. maj - Freya Mørup-Petersen tog et foto af en i første omgang ubestemmelig rovfugl - den levede blandt andet som Dværgørn, Lille Skrigeørn og Musvåge. Senere blev andre ud fra fotoet opmærksom på, at det var den samme Høgeørn, som var blevet set ved Falsterbo! Man kan læse om fundet her.

Også Nordfyn fik et grovhit, da Søren Gjaldbæk fandt en Vestlig Bjergløvsanger. Den sang flittigt den 3. juni fra morgen til aften og lod sig også se til stor glæde for op mod hundrede fuglefolk. De 10 tidligere fund har enten været på afsides øer eller knapt så medgørlige individer. Ny art for Fynsområdet. Man kan se mere om fundet her.

290124bjergsg

Vestlig Bjergløvsanger, Jøvet. Foto:

Det blev et første halvår, som vil blive husket længe - af folk, der husker den slags naturligvis.

Forårstrækket blev kun dækket systematisk på Sydlangeland med Frank Jensen-Hammer som primus motor. Det kan man læse om her.

290124lundefaj

Lunde, Faaborg Havn. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

En af første halvårs populære fugle var Søkongen i Knudshoved Færgehavn. En anden alkefugl - en Lunde - stjal opmærksomheden et par dage i starten af andet halvår. Flemming Johansen så et foto af en Lunde på en facebookside om Faaborg, den 13. august tjekkede han havnen, og der lå ganske rigtigt en Lunde. Det var/er velsagtens den mest tilgængelige Lunde, vi har haft i Danmark, den lod sig se på to-tre meters afstand! Det var der mange, som benyttede sig af, undertegnede talte med flere garvede feltbisser, der ”aldrig havde set en Lunde så godt”! Fuglen blev set både den 14. og 15. dagen igennem - den 16. fløj den ud af havnen ret tidligt på dagen. Læs mere om Lunden her.

290124kaersj

Kærløber, Bøjden Nor. Foto: Stoffer Jaeger.

Der var kun to dage med Kærløber i foråret, efteråret gav bedre chancer for at se den art - en til to fugle kunne ses i Bøjden Nor fra den 28. august til den 12. september, hvilket rigtig mange benyttede sig af. Ellers var der blot set yderligere 5 fugle fra 3 lokaliteter. Odinshanen er en af vores populære vadefugle, året gav to fugle, Tryggelev Nor 6.-7. august Tryggelev Nor fundet af Jacob Sterup og 11. september Bøjden Nor, den fandt Leif Sørensen og Søren G. Nielsen.

290124odinslk

Odinshane, Tryggelev Nor. foto: Lars Kirk.

En anden populær vadefugl fra efteråret var en næsten hvid Stor Præstekrave, som Flemming Agner Jørgensen faldt over i Bøjden Nor den 22. september. Der er langt mellem så hvide leucistiske fugle. Præstejkraven blev set frem til den 26. september. Man han læse mere om fuglen her.

290124hvidpraestsfaj

Hvid(brystet) præstekrave, Bøjden Nor. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

For folk med hang til observation af havfugle var 2023 en skuffende omgang. To Mallemukker: 10. august Kasmose Skov, Michael Brunhøj Hansen og 21. oktober Thurø Rev, Arne Bruun og en Sodfarvet Skråpe 10. august, Fyns Hoved. Desuden 203 Suler den 5. oktober på Flyvesandet (Søren Gjaldbæk og Leif Sørensen) og 7. oktober 175 på Flyvesandet (Stoffer Jaeger, Esben Aagaard og Flemming Johansen) plus 157 på Fyns Hoved (Søren Gjaldbæk, Benjamin og Jens Peter Bech). Ud fra angivne tidspunkter kan vi se, at kun omkring 35 af Fyns Hoved-sulerne er med i dem fra Flyvesandet. Det blev til fem fund af Lille Kjove, Kasmose Skov den 8. august (Michael Brunhøj Hansen), 5. september Dovns Klint (Frank Jensen-Hammer, Søren Gjaldbæk og Michael Mosebo Jensen), 8. september Fyns Hoved (Esben Eriksen), 19. september Dovns Klint (Frank Jensen-Hammer) og 20. september Bøjden Færgehavn (Erik Ehmsen). Det blev kun til sølle to Storkjover! Der var et pænt træk af Almindelig Kjove ved Dovns Klint - Frank Jensen-Hammer noterede 42 i perioden 10. juli til 9. oktober.

290124lillekjmmj

Lille Kjove, Dovns Klint. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Efterårets total af Steppehøg blev på 22 fra Sydlangeland, 3 fra Knudshoved, 1 fra Morud og 1 fra Ommelshoved på Ærø - for 20 år siden var Steppehøg et stort hit! For Aftenfalks vedkommende blev det til 8 fugle fra Sydlangeland, en fra Rudkøbing og en fra Nakkebølle inddæmning. Efterårets bedste rovfugl blev Slangeørn. En fugl havde holdt til på Gedser-kanten fra den 31. august og senere ved Hyllekrog, så spåmændene var ude med ”next-stop-Sydlangeland”, hvilket var lige præcis hvad der skete. Den forsvandt fra Lolland den 5. september, hvor Lars Kirk fik sig en behagelig overraskelse med en Slangeørn i en skrue Musvåger ved Gulstav! Fuglen trak videre efter kort tid. Det var vores 4. fund af den art.

290124slangelk

Slangeørn, Gulstav. Foto: Lars Kirk.

En Hærfugl holdt til ved Stjovl fra den 15. til den 18. september, hvilket gav mange anledning til at se den flotte fugl. I december yderligere 3 fund fra Odense-området.
En flok på 32 Eremitibis fra et østrigsk udsætningsprojekt trak fejlagtigt mod nord, og en del af disse huserede gennem længere tid i november i det jyske - den 2. december landede to af fuglene på Ærø, så vi nåede lige at få en bid af kagen. De blev set af Henrik Hansen og Niels Selck.

290124horlbl

Hortulan, 1. september, Gulstav. Den er efterhånden blevet temmelig sjælden, blandt andet på grund af ulovlig fangst i Sydeuropa. Vi fik kun denne. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

Lille Fluesnapper og Hvidbrynet Løvsanger er et par eftertragtede efterårsarter - vi fik to småsnappere: 16. september en ringmærket af Michael Bjerregaard i Gulstav og 10. oktober 1 Gulstav, Jesper Brinkmann og kun tre bryn: 24.september en hørt i Morud af Anton Markvard og 2 i Gulstav den 8. oktober, Jesper Brinkmann.
Vi fik mange Silkehaler i andet halvår - vi skal tilbage til 2012 for at finde flere. Der var mange flokke på over hundrede - man kan læse mere om miniinvasionen her. Ligeledes var der flere Nordlig Gråsisken end tilfældet har været de senere år. Der er ofte Hvidsisken med i flokkene, men man skal kigge godt efter og være tålmodig! De er livlige. Jens Geert Hansen fandt en i Vindeby den 19. november, Anders Odd Wulff Nielsen fandt to: Snarup Mose den 21. december og Tarup Grusgrave den 26. december.

290124nodjd

Nøddekrige, Vesteregn. Foto: Jane Ditzel.

Vi slutter denne gennemgang af 2023 af med årets sidste ”allemandsfugl” - en Nøddekrige, der holdt til ved Vesteregn fra den 18. oktober til den 13. november. Hele landet havde et lille influks af Nøddekrige - den tyndnæbbede - i det fynske havde vi en fugl i Røjle, en ved Knudshoved, 2 i Odense og så fuglen fra Vesteregn, et par dage havde den selskab af endnu en. Det er længe siden, at vi har haft mulighed for at komme så tæt på en Nøddekrige, og det var der mange, som benyttede sig af - den var ret tillidsfuld, som de tyndnæbbede ofte er, og ret fotogen. Man kan læse mere om fundet af Nøddekrigen på Vesteregn her.
Det var, hvad jeg havde valgt at kaste (tilbage)blikket på - man kunne selvfølgelig have valgt anderledes - tilbage står, at hvis vi holder fokus på de mere usædvanlige arter eller sågar sjældne, så var 2023 et fantastisk år set gennem fynske briller.

Vi får se, hvad 2024 bringer - kom ud i felten, det er der, fuglene er!