Keldsnor Fuglestation, 2023

Med udgangen af oktober lukkede Keldsnor Fuglestation ned for sæson 2023. Der blev  i denne sæson ringmærket 3.217 fugle, samt aflæst 205 = i alt 3.422 fugle. Aflæsningerne er "egne fugle" ringmærket på et tidligere tidspunkt.

Fangsterne er viser totalt set en fremgang i forhold til 2022 og 2021, der begge år var virkelig problematiske for fuglene. Sammenlignet med det gennemsnitlige antal fugle fanget årligt gennem 15 år, beregnet i 2021, er der fortsat et stykke vej op til gennemsnittet på 4.804 fugle årligt.

Sæsonafslutningen i år var præget af en mindre invasion af fuglekonger og blåmejser.

Fuglekonge 20201017

Fuglekonge. (Foto: Hans Rytter)

Antal og artsfordeling af de håndterede fugle, 2023.

Keldsnor Fuglestation, 2023
Aflæst Mærket
I alt
Almindelig Ryle  - 1 1
Blåmejse 58 340 398
Bogfinke - 19 19
Broget Fluesnapper - 12 12
Dompap 4 42 46
Fuglekonge 18 650 668
Gransanger 4 394 398
Grønirisk - 3 3
Grønsisken - 84 84
Grå Fluesnapper - 5 5
Gråsisken - 2 2
Gråspurv - 2 2
Gul Vipstjert - 98 98
Gulbug - 16 16
Gulspurv - 8 8
Gærdesanger 2 66 68
Gærdesmutte 13 166 179
Halemejse 7 35 42
Havesanger - 29 29
Hvid Vipstjert - 1 1
Jernspurv 5 154 159
Korttået Træløber 1 4 5
Kærsanger 6 39 45
Landsvale 3 6 9
Lille Fluesnapper - 1 1
Løvsanger - 13 13
Munk 13 232 245
Musvit 25 83 108
Musvåge 1 1 2
Natravn - 1 1
Rødhals 10 289 299
Rødrygget Tornskade 1 2 3
Rødstjert - 18 18
Rødtoppet Fuglekonge 1 12 13
Rørsanger 6 39 45
Rørspurv 1 25 26
Sangdrossel 1 50 51
Sivsanger - 16 16
Skarv - 1 1
Skovpiber - 18 18
Skovspurv 3 41 44
Skægmejse 6 51 57
Solsort 5 31 36
Spurvehøg - 4 4
Stillits - 2 2
Stor Flagspætte - 6 6
Tinksmed - 1 1
Tornirisk 1 7 8
Tornsanger 9 48 57
Træløber - 2 2
Vandrikse - 1 1
Vendehals - 1 1
Vindrossel 1 45 46
I alt 53 arter 205 3217 3422

I perioden 28/7-30/10 2023 har vi afviklet 46 fangstdage, med et gennemsnit på 74 fugle om dagen. Dette tal dækker over store variationer, med betydeligt flere fugle medio oktober i forbindelse med invasionen af fuglekonger og blåmejser.

Afslutningsvis en stor tak for samarbejdet til vore samarbejdspartnere:

  • Naturstyrelsen - Fyn, for at stille området til rådighed for vore aktiviteter.
  • Morten Larsen, kvægholder på arealerne omkring Ringmærkningsområdet, for hegning m.m..
  • Søren Bøgelund, for at stille overnatningsmuligheder til rådighed for ringmærkerne, for meget praktisk assistance, for vinteropbevaring af vort ringmærkningsudstyr og lån af traktor/vogn til transport.
  • Ringmærkningsadministrationen, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.
  • DOF Fyn, for tilskud til Keldsnor Fuglestation's drift.
  • Tak til alle vore besøgende for de mange gode snakke om fuglenes verden.

 Tekst og foto: Hans Rytter