Nattergaletur med Ørneklubben

På fredag den 24. maj klokken 18.00 afholder Ørneklubben tur til Skånemosen ved Håstrup. Et af målene forn turen er Nattergalen, der for tiden synger flittigt....

Referat fra tur til Sybergland den 21. april 2024

Af Jens Peter Bech Der var tilmeldt 13 deltagere til Benjamin og min debut som turleder. Da vi talte tropperne, var der dog dukket 15 op ved det overdækkede læringscenter,...

Nordlig Gråsisken aflæst i Norge

Der er i den forgangne vinter ringmærket et relativt stor antal Nordlig Gråsisken på Billesbølle Mark, Fjeldsted. DKC 9CX9675 blev ringmærket den 12. december...

Natpunkttælling - Punkttællere efterlyses

Af Jens Peter Bech DOF's punkttællingsprogram er det ældste naturovervågningsystem, hvor man ved hjælp af optællinger på en rute år efter år, kan holde...

Tirsdagsanalysen - uge 19

Af Søren Gjaldbæk Det blev en forholdsvis tør uge, i starten til den lidt kølige side. Ugen sluttede med varmefremstød. Vi fik vores blot anden Blå Glente,...

Nattergaletur til Sollerup torsdag den 16. maj

Man mødes på klokken 19.30 på P-pladsen ved Naturstyrelsens bygninger på Sollerupvej 24. Niels Bomholt var på rekognosceringstur lørdag den 10. maj og skriver: ”...

Boligbirding - status primo maj

Af Søren Gjaldbæk Vi er nu gået ind i maj, og de fleste har vel bemærket, at mange af vores yngletrækfugle er kommet. Det gælder i hvert fald for de 33 af...

Tirsdagsanalysen - uge 18

Af Claus Dalskov Uge 18 startede med mange Fjord-, Sortterner og Dværgmåger - hovedsageligt på Sydlangeland. To Hvidvingede Terner, to Stylteløbere og en Kohejre...

Referat fra repræsentantskabsmøde i DOF

Af Niels Bomholt Det halvårlige repræsentantskabsmøde blev denne gang den 20. og 21. april holdt på Sørup Herregård ved Ringsted. Fra Fyn deltog Michael Bjerregaard...

Tryggelev Nor - Åbent Tårn

Søndag 5. maj kl. 13 - 15 Kom med til Åbent Tårn i Tryggelv Nor. De fleste af de mange sangfugle er nu ankommet. Fra rørskoven høres rørsangernes skrattende...
   1 ... 4 ... 165