Keldsnor Fuglestation, 19/4-2019, Langfredag

En fantastisk flot dag med høj sol. Lidt kølig hvis man stod i vinden. Dagens fangster var på det jævne, men vi håber fortsat... Vi sluttede af efter solnedgang...

Forårsringmærkning på Keldsnor Fuglestation

"Nu lokker atter, de..." Skærtorsdag satte vi de første net vest for Keldsnor og på Gulstavvej 14. Fangsterne var moderate, men vi håber på, at et varmefremstød...

Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2018

KNF/RG-Fyn kan hermed præsentere en mere detaljeret rapport over fangsterne på Sydlangeland i 2018. Alejandro Corregidor Castro, medlem af Ringmærkergruppen...

Flåter – og flåtbårne patogener hos trækfugle

Der er usikkerhed om i hvilken udstrækning trækfugle medbringer flåter og flåtbårne patogener til Danmark. For at kvantificere fænomenet, blev der i 2016...

Ringmærkning af Sjagger

Siden 2007 har Fyns Ringmærkergruppe hver vinter målrettet fanget og ringmærket drosselfugle i ”Lindved Frugtplantage”, med fokus på Sjagger. Sjaggeren yngler...

Arbejdsdagen på Keldsnor Fuglestation

I dag midt på formiddagen var vi 8 mennesker, der havde sat hinanden stævne på "Søren's Bed & Birds" i Gulstav. Efter formiddagskaffe og rundstykker, hvor...

Svar på de seneste fugleinfluenzaprøver

Analysesvarene på de sidste ca. 50 prøver for fugleinfluenza taget på Fyn er netop tikket ind. Det var gode svar, idet kun en fugl havde antistoffer for fugleinfluenza...

Genmelding af Havesanger ringmærket på KNF

I dag tikkede der en genmelding ind på en Havesanger - BX16600 - ringmærket som ungfugl den 5. august 2015 på Keldsnor Fuglestation, af undertegnede. Fuglen...

Jeg har fundet en ringmærket fugl!

Finder du en ringmærket fugl, kan du i høj grad hjælpe forskningen ved elektronisk at indsende fundet til Ringmærknings Centralen på Statens Naturhistoriske...

Overvågning af fugleinfluenza

Gennem flere år har medlemmer af "Ringmærkergruppen Fyn" indsamlet AIV-prøver fra vildlevende vandfugle. Prøverne udtages med en steril vatpind i kloakken på...
   1 ... 26  27