Mere om "Fuglelivet i Odense Fjord er kollapset"

Hjælp fuglene i fjorden - sådan lyder overskriften i lederen i Fyns Stiftstidende i dag. Lederen er en opfølgning på de kommentarer som avisen indhentede hos...

Opfølgning på "Fuglelivet i Odense Fjord er kollapset"

DOF Fyn offentliggjorde d. 22. november 2018 en rapport, som dokumenterede, at det rige fugleliv i og ved Odense Fjord over de sidste 25 år er afløst af artsfattigdom...

Referat fra Naturpolitisk Udvalgsmøde d. 4. december 2018

Læs blandt andet om: Projekt Fyn er finere, Fuglene flygter fra Odense Fjord, Dialogmøde med Naturstyrelsen, Opfølgning på abejdet med Fredmosen mm. 4. december...

Dialogmøde med Naturstyrelsen

Den 6. december havde DOF Fyn det årlige dialogmøde med Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen nede på deres ejendom i Sollerup. DOF Fyns repræsentanter var Leif Bisschop-Larsen,...

Referat fra Naturpolitisk Udvalgs møde d. 23, oktober 2018

Læs blandt andet om: Revision af de fynske Natura 2000 områders arealer, ynglefugle i Odense Fjord, Siø, DOF Fyns nye hjemmeside og mm.   23. oktober...

Projekt Ørn exit

Direktør hos DOF skriver vedrørende ændringer hos "Projekt ørn". Da Erik Ehmsen ikke har følt det muligt at fastholde den faglige standard i styregruppen for...

Referat fra Naturpolitisk Udvalgs møde d. 7. august 2018

Læs om : De fynske Natura 2000-områder; Fjordmarken, Engene ved Nr. Broby, Siø, Fredmosen, Det Grønne Danmarkskort  og meget mere. Referat fra Naturpolitisk...

Referat fra Naturpolitisk Udvalgs møde d. 11. juni 2018

Læs om: revision af Sydfynske Øhav Vildtreservat, Natura 2000, Fjordmarken, Siø, Fredmosen og meget mere. Referat fra Naturpolitisk Udvalgs møde d. 11. juni...

Referat fra Naturpolitisk Udvalgs møde d. 10. april 2018

Læs om: Vibeforår i landbrugslandet, Siø, Fredmosen, Det Grønne Danmarkskort, Vådområdeindsatsen, Nærå Strand og meget mere. Referat fra Naturpolitisk Udvalgs...

Referat fra Naturpolitisk Udvalgs møde d. 30. januar 2018

Læs om: Årsberetnig, Vibeforår i landbrugslandet, Vigelsø rapporterne, Havvindmøller i det sydlige Lillebælt, Vådområdeindsatsen og meget mere. Referat fra...
   1 ... 14  15