Det Nordfynske Øhav

Kurt Due Johansen har lavet en rapport om fuglelivet i Det Nordfynske Øhav, der omfatter Mågeøerne, Æbelø og øerne omkring denne samt kystlagunen ved Gyldensteen....

Nærå Strand og Agernæs Flak

Som lovet sidste uge bringer vi her Kurt Due Johansens meget fine og særdeles grundige rapport om Nærå Strand og Agernæs Flak - den er på intet mindre end 252...

Viberapport 2019

Niels Andersen har, som nogle vil vide, igennem mange år overvåget bestandsudviklingen af Vibe i Svendborgs omegn, et arbejde som han i 2017 fik DOF’s hæderspris...

Vigelsø 2018 Naturovervågningsrapport Fugle. Kurt Due Johansen

...

Det fynske fugleår 2018

Nu, hvor vi har taget fat på det ny år, kunne det på dette forum være passende at kigge tilbage på det forgangne gennem fuglebriller. Hvad vil vi især huske...

Ynglefugle på Sprogø 2018

Peter Pelle Clausen følger fuglene på Sprogø for Sund og Bælt A/S, og det er der kommet en rapport over ynglefuglene på øen ud af. Der er på det seneste sket...

Fuglelivet i Odense Fjord er kollapset

Det rige fugleliv i og ved Odense Fjord er over de sidste 25 år afløst af artsfattigdom og bestandsnedgang. Nyt og grundigt talmateriale fra de fynske ornitologer...

Vibe rapport 2018

Niels Andersens har nu i mange år fulgt bestanden af Viber i landbrugslandet ved Svendborg. Her kan du læse årets opdatering af Vibeforår i landbrugslandet samt...

Fugle ved Kerteminde Fjord og Kertinge Nor 2016 - 2018

Områdets fugle er optalt med to ugers mellemrum i perioden februar 2016 til februar 2018. Rapporten beskriver arterne, antal og fordelingen af de enkelte arter...

Fugle og natur ved svendborg

Fugle og natur ved svendborg - beskrivelser og visioner.  Bog skrevet af Niels Andersen og udgivet af DOF Fyn i 2010. Fra bogens bagsidetekst: Denne bog...
1  2