Keldsnor Fuglestation, 29/4-2019

Morgenens regn udsatte ringmærkningen til en halv time efter solopgang. Solen kunne dog fortsat ikke ses for regndis og tåge. Hen ad formiddagen klarede det op,...

Sydlig Nattergal, Keldsnor Fuglestation, 28/4-2019

Efter en meget rolig begyndelse på dagens ringmærkning, dukkede der pludselig en Sydlig Nattergal op i ringmærkningsområdet. En ½ time senere sad den i nettet. Sydlig...

Blåhals - nu også ringmærket på Fyn

Den Sydlige Blåhals breder sig på Fyn. 2. Påskedag, lige før solnedgang, tog jeg i Sortemosen for at forsøge mig med fangst af vadefugle. Det lykkedes slet...

Keldsnor Fuglestation, 21/4-2019

Igen en smuk smuk dag på Sydlangeland. Der kom lidt mere fugleliv i krattene i dag. Dog uden at fangsttallene steg voldsomt. Vi lukker nu ned efter 4 gode dage,...

Keldsnor Fuglestation, 20/4-2019

Endnu en dag med høj høj sol og lidt varme. Der var lidt mere aktivitet i krattene, og vi endte på 32 nye fugle ringmærket. Gulspurv Vi fortsætter aktiviteterne...

Keldsnor Fuglestation, 19/4-2019, Langfredag

En fantastisk flot dag med høj sol. Lidt kølig hvis man stod i vinden. Dagens fangster var på det jævne, men vi håber fortsat... Vi sluttede af efter solnedgang...

Forårsringmærkning på Keldsnor Fuglestation

"Nu lokker atter, de..." Skærtorsdag satte vi de første net vest for Keldsnor og på Gulstavvej 14. Fangsterne var moderate, men vi håber på, at et varmefremstød...

Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2018

KNF/RG-Fyn kan hermed præsentere en mere detaljeret rapport over fangsterne på Sydlangeland i 2018. Alejandro Corregidor Castro, medlem af Ringmærkergruppen...

Flåter – og flåtbårne patogener hos trækfugle

Der er usikkerhed om i hvilken udstrækning trækfugle medbringer flåter og flåtbårne patogener til Danmark. For at kvantificere fænomenet, blev der i 2016...

Ringmærkning af Sjagger

Siden 2007 har Fyns Ringmærkergruppe hver vinter målrettet fanget og ringmærket drosselfugle i ”Lindved Frugtplantage”, med fokus på Sjagger. Sjaggeren yngler...
   1 ... 13  14