Sybergland – et nyt naturområde i Kerteminde Kommune

Engang var Hindsholm en ø, adskilt fra Fyn ved en lavvandet fjord, der strakte sig fra Bregnør-bugten i Odense Fjord til området lige nord for campingpladsen...

Rovfugletræk ved Knudshoved

Efteråret er over os og fugletrækket er i fuld gang.  Vil man se rovfugletræk på Fyn vil de fleste nok tage til Sydlangeland, men der er faktisk også...

Rødme Svinehaver. Størrelsen betyder noget

Den 24. april sendte Miljø- og Fødevareministeriet https://mfvm.dk/nyheder/og Naturstyrelsen https://naturstyrelsen.dk/nyheder/# en enslydende nyhed ud om, at...

Gyldensteen Strand

Gyldensteen Strand har udviklet sig til en af Fyns bedste fuglelokaliteter, så for dem som endnu ikke har besøgt området, vil jeg her give lidt tips til gode...

Flyde-skjul i Tryggelev Nor genåbnet

Den 12. november skrev vi, at det nye flyde-skjul i Tryggelev Nor var blevet midlertidigt lukket. Nu melder Fugleværnsfondens arbejdsgruppe, at skjulet er blevet...

Glædelig jul

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul. Opdateringerne vil måske være mere sporadiske i juledagene, men vi vender stærk tilbage. 1. og 2. juledag ser vejrmæssigt...

Turen går til: Tarup/Davinde grusgrave

Det store grusgravsområde ved Tarup/Davinde sydøst for Odense er landets 2. største og det vokser stadig. Der har været gravet grus her i mere end 100 år. Størstedelen...

Nyt skjul midlertidigt lukket

Det nye skjul i Tryggelev Nor er blevet midlertidigt lukket. Den lave vandstand har gjort, at der har sat sig en mudderkage under det flydende skjul. Den skal skrabes...

Nyt fugletårn ved Gulstav Mose

Har Danmarks Radio udflyttet koncerthuset? Elller har Langeland fået et kunstmuseum? Nej, det er det nye tårn, som Fugleværns Fonden har opført ved Gulstav...

Kom i øjenhøjde i nyt skjul

Det nye skjul i Tryggelev Nor, hvor man bag spejlglas kan opleve fuglene helt tæt på. Foto: Allan Gudio. Nyt skjul i Tryggelev Nor Det nye observationsskjul...
   1 ... 3