Fyn blev finere, fugletårnene

Overskriften Fyn blev finere gjaldt for fuglene. De mange vellykkede naturgenopretninger gjorde Fyn finere end før. De første naturgenopretninger så dagens lys...

Fyn blev finere

Under denne overskrift gemmer sig et DOF-Fyn projekt, der med engagerede kommunerepræsentanter afdækker 10 vellykkede naturgenopretninger på Fyn, et i hver kommune. Mosehornugle....

Vandfugletælling den 21.- 22. september 2019

I weekenden 21.-22. september og dagene omkring denne gennemføres en national vandfugletælling, der har til formål at følge udviklingen i bestandene af grågæs,...

Jagten går ind

Den 1. september går jagten ind på langt de fleste jagtbare fuglearter. Det udløser traditionelt et stort andefugletræk forbi Dovns Klint på Sydlangeland, men...

Referat fra møde i Naturpolitisk Udvalg

Der blev holdt møde i Naturpolitisk Udvalg den 1. august. Der blev blandt andet drøftet regulering af vandstanden på Helnæs Made, regulering af skovning ved...

Referat fra møde i Naturpolitisk udvalg

Den 14. juni blev der afholdt møde i naturpolitisk udvalg. Referat fra mødet kan ses her. Punkt 4 på mødet omhandlede træfældning i statsskovene i fuglenes...

Mårhund

Vi har modtaget følgende fra Naturstyrelsen: Kære alle Som bekendt gøres der en indsats for at holde Fyn fri for mårhund. Der er indtil nu taget/skudt et par...

Vådområderne virker – også på fuglene

Vådområderne virker – også på fuglene        -     Og så gør det ikke noget der ligger en ko-gård i nærheden...

Bjørnemosen

Bjørnemosen er beliggende ved Svendborg lige øst for dæmningen over til Thurø. Området er ligesom Egsmaden øst for en gammel inddæmning. Området er kendetegnet...

Referat fra DOF Fyns Naturpolitisk Udvalgs møde 19. marts 2019

Mødested hos Børge L. Rasmussen, Sandhusvej 46, 5000 Odense C Deltagere: Niels Andersen (NAN), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Kurt Due Johansen...
   1 ... 13 ... 15