Træktur til Dovns Klint

Af Ella Mikkelsen Vi mødes lørdag, den 9. oktober 2021 kl. 08.00 på parkeringspladsen ved Dovns Klint, hvor turleder Henrik Kalckar Hansen tager imod. En dag,...

Tirsdagsanalysen - Uge 39

Af Freya Mørup-Petersen Tiden nærmer sig træksæsonens mest spændende tidspunkt, efterårsferien, og vejret er for alvor begyndt at blive koldt og regnfuldt. Det...

Nyt fra bestyrelsen den 21. september 2021

Den 21. september var der (som overskriften måske antyder) møde i DOF Fyns bestyrelse - et fysisk et af slagsen - det blev afholdt i DOF Fyns lokale på Rasmus...

Efterårsboligbirding - halvvejs

Af Søren Gjaldbæk. Forårets boligbirding havde deltagelse af 42 fuglekiggere spredt ud over Fyn, Tåsinge og Langeland. Efterårsboligbirding løber fra den...

Trækfugletur på Sydlangeland

Søndag 3. oktober 2021 kl. 10:00 - ca. 15:00 Fugleværnsfondens lokale arbejdsgruppe står klar i fugletårnet ved Gulstav Mose med kikkerter og teleskoper samt...

Tirsdagsanalysen - uge 38

Af Søren Gjaldbæk Efteråret meldte sin ankomst. Ugen igennem var der mange Gransangere, og mange af dem sang. Der kom lidt gang i småfugletrækket, men næsten...

Pudsig Sølvhejre i Tryggelev Nor

Af Søren Gjaldbæk. For 30 år siden var det de færreste af os, som havde set Sølvhejre i Danmark - det har som bekendt ændret sig drastisk, for tiden er der...

Ræve på Avernakø truer ynglefuglene

Af Per Fløng Jeg har de sidste 10 år, med voksende bekymring fulgt udviklingen i bestanden af ynglefugle på den vestlige del af Avernakø. 2020 var et meget...

Årets ynglende Havørne på Fyn og øerne.

Af Lilly Sørensen Ynglesæsonen startede tidligt på grund af det gode vejr i februar og marts. Senere blev det koldt, og det har nok gjort at en del yngleforsøg...

Turen til Helnæs Made torsdag den 23. september aflyst

DOF Fyn afholder alligevel ikke tur til Helnæs Made torsdag den 23. september. Der er meget få tilmeldinger, givetvis på grund af en vejrudsigt - hård vind og...
   1  2 ... 102