Natpunkttælling - Punkttællere efterlyses

Af Jens Peter Bech DOF's punkttællingsprogram er det ældste naturovervågningsystem, hvor man ved hjælp af optællinger på en rute år efter år, kan holde...

Tirsdagsanalysen - uge 19

Af Søren Gjaldbæk Det blev en forholdsvis tør uge, i starten til den lidt kølige side. Ugen sluttede med varmefremstød. Vi fik vores blot anden Blå Glente,...

Nattergaletur til Sollerup torsdag den 16. maj

Man mødes på klokken 19.30 på P-pladsen ved Naturstyrelsens bygninger på Sollerupvej 24. Niels Bomholt var på rekognosceringstur lørdag den 10. maj og skriver: ”...

Boligbirding - status primo maj

Af Søren Gjaldbæk Vi er nu gået ind i maj, og de fleste har vel bemærket, at mange af vores yngletrækfugle er kommet. Det gælder i hvert fald for de 33 af...

Tirsdagsanalysen - uge 18

Af Claus Dalskov Uge 18 startede med mange Fjord-, Sortterner og Dværgmåger - hovedsageligt på Sydlangeland. To Hvidvingede Terner, to Stylteløbere og en Kohejre...

Referat fra repræsentantskabsmøde i DOF

Af Niels Bomholt Det halvårlige repræsentantskabsmøde blev denne gang den 20. og 21. april holdt på Sørup Herregård ved Ringsted. Fra Fyn deltog Michael Bjerregaard...

Tryggelev Nor - Åbent Tårn

Søndag 5. maj kl. 13 - 15 Kom med til Åbent Tårn i Tryggelv Nor. De fleste af de mange sangfugle er nu ankommet. Fra rørskoven høres rørsangernes skrattende...

Gulstav Mose - Åbent Tårn

Søndag 5. maj kl. 10 - 12 Kom med til Åbent Tårn i Gulstav Mose, hvor vi lytter til rørdrummens dybe kald samt ændernes mangeartede lyde. Skoven genlyder af...

DOF Fyn arrangementer den 4. og 5. maj 10-16 2024

Af Børge L.  Rasmussen på vegne af DOF Fyns formidlingsgruppe DOF Fyn på Tarup-Davinde dagen 4.majDet er blevet forår, og sæson for DOF Fyns Formidlingsgruppes...

Tårnenes Dag, lørdag den 4. maj, 5.00-13.00

DOF Vestjylland arrangerer hvert år Tårnenes Dag, så hvad er mere nærliggende end at gå ind på deres hjemmeside for at få flere oplysninger om arrangementet: ”Hvad...
   1 ... 3 ... 164