Keldsnor Fuglestation, 11/8 - 2020

En kort dag ved nettene, fra før solopgang og et par timer frem, var hvad det blev til i dag, inden andre gøremål bankede på. Der var meget tyst i krattet,...

Keldsnor Fuglestation, 10/8 - 2020

Igen en varm dag ved nettene. I dag blev antal håndterede fugle lige halveret. Det er hensigten at ringmærke igen i morgen, hvorefter der bliver nogle dages pause... Broget...

Keldsnor Fuglestation, 9/8 - 2020

Nu sker der noget! Der er kommet gang i fugletrækket, og her på Keldsnor Fuglestation gav det den første dag i år med 100+ ringmærkede fugle, fordelt på 21...

Keldsnor Fuglestation, 8/8 - 2020

Dagens første observation blev en Grævling, der var i gang med at spise mirabeller langs Gulstavvej. Igen en varm dag, men også en dag med flere fugle. Nogle...

Keldsnor Fuglestation, 6. & 7. august, 2020

Denne opdatering dækker 2 dage. De første timer efter solopgang fanger vi fugle, men efter 4-5 timer finder fuglene ind i skyggen på grund af varmen - og det...

Keldsnor Fuglestation, 4/8-2020

Så er vi tilbage igen med en opdatering på de seneste par dage. Efterårstrækket er ved at komme så småt i gang, så det bliver spændende at se fangstallene...

Keldsnor Fuglestation, 28/7 - 2020

Hermed en opdatering af fangsterne på Keldsnor Fuglestation fra medio juli og indtil dags dato. Ringmærkningsaktiviteterne har været kombineret med opsætning...

Keldsnor Fuglestation åbner efterårssæsonen

Dagelængden er nu aftaget med 1 time! Fuglene har næsten alle fået ungerne på vingerne - lidt forsinkede fortæller vore seneste CES-data. De første fuglearter...

Rørsanger med svensk ring

I forbindelse med CES-ringmærkningsprojektet, har Michael i Lunget aflæst en svensk ringmærket Rørsanger, SVS CZ45859. Fuglen er ringmærket som ynglefugl...

"Standardiseret ynglefuglemærkning", CES, på Fyn, 2020

"Constant Effort Site" ringmærkning, eller oversat til jævnt dansk, "Systematisk Ynglefugle Ringmærkning", er en international anerkendt metode til kortlægning...
1 ... 13