Vær med til at kortlægge den danske ynglebestand af Rødrygget Tornskade.

Af Per Rasmussen Rødrygget Tornskade skulle i følge Atlas III have øget deres udbredelse i Danmark, mens punkttællingerne viser uændret bestand.  På...

Tirsdagsanalysen - uge 24

Dette bliver første halvårs sidste analyse, ferien banker på. Fuglelivet domineres af ynglefuglene, som er travlt optaget af at få næste generation på vingerne....

Tirsdagsanalysen - uge 23

Af Esben Eriksen Det er ved at blive højsommer - forårstrækket er ebbet ud, og nu præges fugleoplevelserne af unge stære, der driver afsted i store flokke....

Tirsdagsanalysen - uge 22

Af Søren Gjaldbæk. Vi gik ind i årets første sommermåned, vejret passede fint til det. Det blev ugen, hvor Canadagæssene trak igennem, og der blev set mange...

Tirsdagsanalysen - uge 21

Af Esben Eriksen Man kan blive helt overvældet af al den herlighed af fugleoplevelser, der er på denne årstid med fuglesang, de første fugleunger og eksotiske...

Tirsdagsanalysen - uge 20

Af Søren Gjaldbæk. Det var stadig koldt og sidst på ugen også blæsende. Foråret kan i den grad falde forskelligt ud! De mest markante fugle blev en meget...

Et godt år for Rødtoppet Fuglekonge

Af Per Rasmussen Rødtoppet Fuglekonge Foto: Leif Sørensen Rødtoppet fuglekonge er en art der har været i fremgang de seneste år, som følge af klimaændringerne.  Tidligere...

Tirsdagsanalysen - uge 19

Af Søren Gjaldbæk Efter en super mandag med svag vind og op til 24 grader vendte vi tilbage til det sædvanlige - koldt og regnfuldt - det holdt ugen ud. Men...

Tirsdagsanalysen - uge 18

Af Søren Gjaldbæk. ”Kom maj du søde milde” skrev Christian A. Overbeck i 1775, meget/majet har ændret sig siden da! Ualmindeligt koldt og blæsende for...

Havørne på Monnet 8. maj

Tekst og foto: Poul V. Rasmussen. Dagens Ø-optælling måtte opgives da vinde var i overkanten af det tilrådelige til en sejltur – og alternativet blev en optælling...
   1  2 ... 26