Hollandske Candagæs gæster Tarup/Davinde grusgrave.

  Mange af vores gåsearter er i fremgang i disse år, og Canadagåsen er ingen undtagelse. Den yngler dog endnu ikke i større bestande her i landet, men...

Tirsdagsanalysen - Uge 36

Ugen begyndte med højt, klart vejr – rigtigt septembervejr, selv om det fænomen ifølge kalenderen først med rette kunne indtræde fra om tirsdagen. Det er...

Tirsdagsanalysen - uge 35

Ugen var præget af vejr, som var en del koldere, end vi var blevet vænnet til - 18-20° føltes decideret køligt. Vi fik også mere vand. Sidst på ugen tyndede...

Tirsdagsanalysen - Uge 34

For den fortravlede læser kan ugen opsummeres til 30 Sølvhejrer, 10 Rovterner, 29 Fiskeørne, mange Gule Vipstjerter og vadefugle. For den knap så travle følger...

Tirsdagsanalysen uge 33

Efter en for så vel producenter som læsere tiltrængt sommerpause genoptager vi tirsdagsanalysen med en uge, som var præget af varmt og tørt vejr med vind fra...

Siden sidst

Skolerne er startet, og som der står på side ét i ”Grundbog for metrologer”, er det et sikkert varsel om varmt sommervejr. Fra redaktionens side vil vi følge...

Tirsdagsanlysen - Uge 26

Denne tirsdagsanalyse vil være den sidste for en periode. Redaktionen planlægger at drosle aktiviteterne ned og holde ferie. Derfor må man som læser selv være...

Tirsdagsanalysen uge 25

Det blev en uge med megen varme og rigtigt sommervejr de første dage. Det var - som det ikke er helt uset på denne årstid - Sydlangeland, der bød på de bedste...

Tirsdagsanalysen - Uge 24

Det er blevet mere sommer end forår. I denne uge kunne man for alvor mærke, at gassen gik af sangfuglene. Endnu er der et kor i de tidligste morgentimer, men det...

Tirsdagsanalysen uge 23

Ugen startede med flot vejr - men ikke mange nye fugle, hvis der var nogen, så sivede de igennem i det klare vejr. Det blev - igen, igen - Skagen og Christiansø,...
   1  2 ... 20