Det fynske fugleår 2020

Efter et år i coronaens greb er det værd at tænke over, om det forgangne år slet ikke kan huskes for noget godt. Det kan det rent fuglemæssigt. Der blev set rigtig mange fine fugle på Fyn. Kigger vi på de rigtig sjældne - SU-arterne - blev det til 8 arter, de 2 - Hvidøjet And, Birkum og Hvidskægget Terne, Nørreballe Nor er godkendt og Alpesejler, Klise Nor er under behandling af SU. De sidste 5 er tilsyneladende ikke tilsendt SU.

Nedenfor kan man se, hvad jeg tror, at man vil huske år 2020 for - man kunne have valgt på mange andre måder.

011421thorcd

Thorshane, 31. oktober, Tryggelev Nor, en af efterårets tilløbsstykker. Foto: Claus Dalskov.

For første gang havde vi en overvintrende Sort Glente, som allerede fra 1. januar sendte nogle årsartsjægere til Fyn. Den holdt til i området mellem Gultved og Ravnholt, og den blev oftest set, når den gik til overnatning med Røde Glenter ved Gultved. Den blev sidst set den 8. marts.

Ellers var årets start præget af en særdeles populær Kongeørn - den første stationære på Fyn i 20 år. Den blev meldt fra Dømmestrup af Anne Veber Døssing den 10. januar - rygtet vil vide, at den var i området i december 2019 - og de næste mange dage frem til den 11. marts blev der hver dag holdt Ørnens Dag. Fuglen var ringmærket som unge juni 2019 ca. 300 km nord for Stockholm.

011421kongels

Kongeørn, Nr. Søby. Foto: Leif Sørensen.

Hvad popularitet angår fik kongen snart konkurrence, da Peder Rasmussen den 5. februar fandt en Kohejre i Sortemosen. De lokale ved et nærliggende stutteri kendte godt fuglen - den hed ”Buller” - og havde været der et par uger, læs mere her. Fuglen blev på stedet frem til den 5. april, set af mange fra såvel Fyn som det øvrige land, og mange fik sig en ny Fyns- og/eller Danmarksart.

011421kojd

Kohejre, Sortemosen. Foto: Jane Ditzel.

Foråret gav mange populære udflugtsmål, det næste blev en Rødhalset Gås på Sydlangeland, som fulgtes med 3000 Bramgæs (+/-), og den kunne være ganske drilagtig. Den blev fundet af Nis Rattenborg og Ole Goldschmidt den 10. februar og kunne ses on and off frem til den 24. april - mange måtte af sted flere gange, før den kom i bogen.

011421rdgsfs

Rødhalset Gås, 13. februar, Bagenkop. Foto: Finn Skov.

Årets største bombe - fuglemæssigt - faldt den 23. april over Leif og Ella Marie Bisschop-Larsen. De stod på parkeringspladsen ved Keldsnor, Leif var ved at pakke sit kamera ned, da en Blå Glente trak hen over hovedet på dem og fortsatte mod sydøst. Leif nåede lige at få et par fotos af fuglen, en længe ventet ny art for Fyn - læs mere her.  Samme dag så Poul V. Rasmussen en af årets to Små Skrigeørne, den anden var fra Ærø, den 10. juni (Niels Munch Kofoed).

011421bllbl

Blå Glente, 23. april, Keldsnor. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

Folk skulle hurtigt få anledning til igen at kigge mod Langeland, denne gang endnu en ny art for Fyn - en Halsbåndstroldand, som Claus Dalskov fandt i Nørreballe Nor den 28. april -læs mere her. Fuglen kunne ses frem til den 2. maj. Samme sted kunne man i løbet af foråret høre to Drosselrørsangere.

011421halscld

Halsbåndstroldand, 28. april, Nørreballe Nor. Foto: Claus Dalskov.

Maj og juni er altid en god periode for små og store hits. Den 5. maj opdagede to af Kerteminde Kommunes biologer to Stylteløbere ved Sybergland (læs mere her), et par, som var væk næste dag. 18. maj stod en enlig fugl i Slambassinet ved Odense Fjord (Søren Gjaldbæk), den kunne også ses næste dag. På Sydlangeland holdt et par til længere tid - parret udviste yngleadfærd og holdt først til i Tryggelev Nor, hvor parrets tilstedeværelse blev offentliggjort den 21. maj. Parret forsvandt den 22. maj, forsøgte sig senere i Klise Nor, hvorfra det forsvandt den 27. maj. Det blev sidst set i Søgård Mose den 28. maj.

011421stylteslamsv

Stylteløber den 19. maj, Slambassinet. Foto: Steen Vagner.

Vi fik også et større indtog af Hvidvinget Terne - som altid intenst og kort - i 2020 kun en enkelt dag, hvor der i Tryggelev Nor og Nørreballe Nor blev set op til 43 fugle, i Holms Mose 11, måske nogle af fuglene fra Sydlangeland, og i Sybergland, hvor vi også måtte nøjes med 11. Rigtig mange nåede at få glæde af ternerne under deres korte ophold.

011421hvidveee

Hvidvinget Terne, 9. maj, Nørreballe Nor. Foto: Erhardt Ecklon.

Junis absolutte højdepunkt var en Hvidskægget Terne, som Niels Larsen faldt over i Nørreballe Nor den 15. juni, mens han fotograferede Fjordterner, fuglen blev også set næste dag. Den 9. og 10. juni en på Fyn næsten lige så sjælden fugl ved Gulstav - her kunne man se og høre en Turteldue, fundet af Søren Bøgelund og Niels Bomholt.

011421hvidsknla

Hvidskægget Terne, 15. juni, Nørreballe Nor. Foto: Niels Larsen.

2020 blev et relativt godt år for Plettet Rørvagtel - årets første fugl kom fra Arreskov Sø den 6. april, hvilket er tidligt, de næste to dage var der en syngende fugl i Vejlen, Tåsinge (Poul V. Rasmussen). Den 14. juni, en syngende fugl ved Gulstav (Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer) og nogle dage omkring den 20. august en ved Kogtved (Peder Rasmussen). For første gang i mange år var der en fugl, som kunne ses om dagen - Jeppe Holm Kristensen fandt en ungfugl i Tryggelev Nor den 11. september, den kunne ses frem til den 16. september, det kan man læse mere om her. I perioden fra den 25. til 27. september endnu en dagsaktiv fugl, ikke helt samme sted, så måske en ny fugl? Mange var i Tryggelev for at se fuglen, der var også lejlighed til at se på Rovterner - der var rekordmange sidste år - det kan man læse om her.

011421pletet

Plettet Rørvagtel, den 13. september, Tryggelev Nor. Foto: Erik Thomsen.

Efteråret forløb ellers ret roligt på fuglefronten frem til den 13. oktober, hvor Fyns anden Alpesejler - den første var fra 2019 - fløj forbi Klise Nor og Morten Müller. Fuglen blev senere set ved Fakkebjerg.

011421alpemm

Alpesejler, 13. oktober, Klise Nor. Foto: Morten Müller.

Thorshane er en ret sjælden fugl på Fyn, og især sjælden på Langeland. Det kom derfor rigtig mange tilpas, da Niels Bomholt den 26. oktober fandt en rastende Thorshane i Tryggelev Nor, og fuglen var oven i købet så venlig at blive på stedet til den 3. november - læs mere her.

011421thor1cd

Thorshane, 31. oktober, Tryggelev Nor. Foto: Claus Dalskov.

Oktober nåede lige akkurat at levere endnu en SU-art. Per Rasmussens årelange overvågning af fuglene i Tarup-Davinde-området gav endelig for alvor bonus, da han den 31. oktober fandt en Hvidøjet And han i en grusgravsø ved Birkum, læs om dette her. Den 4. november fik den følgeskab af endnu en han - den ene af de to er i skrivende stund (7. januar 2021) stadig på plads. Sidste dag med to blev den 27. november. Fuglen blev set af rigtig mange.

011421hvidls

Hvidøjet And, 1. november, grusgrav ved Birkum. Foto: Leif Sørensen.

Endelig skal det nævnes, at 2020 gav rekordmange Sølvhejrer - ved Brændegård Sø nåede vi op på 39 den 18. december. 12 lokaliteter diskede op med fem eller flere, på kortet til højre kan man se lokaliteter med Sølvhejre - en bemærkelsesværdig udvikling for denne fugl. 2020 gav Skestork som ny fynsk ynglefugl, måske Sølvhejre bliver den næste? Eller skal vi håbe på Stor Hornugle, der den 7. november blev set både død og levende på Vestfyn af Hanne Flor og Lars Thierlein (læs mere her), endnu en ny art for Fyn. Vi får se - det er som bekendt svært at spå om fremtiden og for nogle svært at lade være.

Tekst: Søren Gjaldbæk.