Den ringmærkede Havørn fra Tranekærparret

Jeg har siden vores han-havørn kom til Tranekær i 2012 vidst, at han var ringmærket. Hannen, september 2018, Bototofte Mose. Foto: Karen Kusk På enkelte...

Feltornitologi baseret på undren

Når man får øje på en fugl eller forevist en fugl, så vil den typisk i sig have en række spørgsmål. Spørgsmål som man kan stille og prøve at besvare. Hvordan...

Husrødstjert i Spodsbjerg

Den 22. december fandt Henrik Knudsen en Husrødstjert i Spodsbjerg Havn - formodentligt mens han var på kig efter måger og Bjergpiber. Mange vil vide, at Husrødstjerten...

Vibens kummerlige situation i vores land(brug).

Niels Andersen vil efter DOF Fyns generalforsamling tirsdag d, 19. februar 2019 kl. 19 gøre os meget klogere på Viben, dens situation i dagens Danmark...

Mere om "Fuglelivet i Odense Fjord er kollapset"

Hjælp fuglene i fjorden - sådan lyder overskriften i lederen i Fyns Stiftstidende i dag. Lederen er en opfølgning på de kommentarer som avisen indhentede hos...

Trane

Historisk set har der ynglet mange Traner i Danmark, hvad mange lokalitetsnavne er et vidnesbyrd om, f.eks. Tranekær. Den forsvandt som ynglefugl midt i 1800-tallet...

Æblekrigen - nu med Munk

I min genbos forhave er der et æbletræ - Ingrid Marie, har jeg ladet mig fortælle - og ud over at være pænt, når det blomstrer, har det også i to år...

Arbejdsdagen på Keldsnor Fuglestation

I dag midt på formiddagen var vi 8 mennesker, der havde sat hinanden stævne på "Søren's Bed & Birds" i Gulstav. Efter formiddagskaffe og rundstykker, hvor...

Gensyn med Assistens Kirkegård.

For et par dage siden talte jeg med en bekendt, der fortalte, at han inspireret af et indlæg på dette site var draget til kirkegården for at se efter Kernebider...

Henrik Haaning Nielsens foredrag onsdag, den 23. januar 2019

En dejlig rejse onsdag aften sammen med Henrik Haaning Nielsen og knap 30 DOF-Fyn medlemmer. Vi tager en sviptur omkring Svalbard, Nordøstgrønland og Nordnorge. Havterne...
   1 ... 151 ... 164