Neverkær på fem minutter

Af Esben Eriksen ...men du vil så gerne blive lidt længere. Tre traner har for stund billagt stridighederne mens "gårdvagten", i form af en Blå Kærhøg...

Sybergland et vadefuglemekka

Af Esben Eriksen Sybergland huser fortiden mængder af vadefugle, der raster på deres træk mod de skandinaviske ynglpladser. Det er særligt det oversvømmede...

Se på fugle - på Hovedet

Af Esben Eriksen Det lyder jo umiddelbart lidt bøvlet, men ikke desto mindre var det mit fuglemæssige nytårsforsæt i 2021. Jeg ville se på fugle på Hovedet...

Dovns Klint - også et forårstræksted

Gennem hele vores feltmæssige opvækst har vi lært, at de steder, der kan bruges som forårstræksteder helst skal rage ud i havet i nordgående retning. ...

Nordfynsk forår

Nedenstående er en let redigeret udgave af en artikel, der blev bragt på club 300's hjemmeside. Forårstræk ses ofte fra nordvendte kyster, hvor fuglene samles...

Vejlen Tåsinge - en lokalitet under forandring

Vejlen ved aftenstid. Naturgenopretningsplaner I slutningen af 80’erne indgik det daværende Fyns Amt en aftale med Codan, som ejer af Vejlen Tåsinge, en...

Nye fugletårne i Sybergland - og lidt om hitpotentialet!

I det sene efterår blev der etableret 2 nye fugletårne i Sybergland ved Kerteminde. (Placering og betegnelser anvendt i det følgende ses på kortet til højre/red). Det...

Naturgenoprettede områder på Fyn 10.

Fra bogen Fyn blev finere ...men ikke fin nok præsenteres her beskrivelsen af Vitsø i Ærø Kommune. Hele bogen kan ses her. Beskrivelsen er udarbejdet af Niels...

Naturgenoprettede områder på Fyn 9.

Fra bogen Fyn blev finere ...men ikke fin nok præsenteres her beskrivelsen af Søen ved Valdemars Slot i Svendborg Kommune. Hele bogen kan ses her. Vi minder om,...

Småstenskrog ved Seden Strandby skal være mere naturlig

Småstenskrog er et naturområde på ca. 25 hektar, som ligger lige op til Seden Strandby ved Seden Strand. Placeringen af Småstenskrog lige øst for Seden Strandby....
1 ... 4