Planlagt naturområde ved Odense Fjord i fare

Kerteminde Kommune havde planer om at opkøbe 60 hektar landbrugsjord ved Dræby Fed for at omdanne det til et vådområde til gavn for den trængte natur i Odense...

Havørne nyt

Så er den første Havørneunge klækket i denne uge. Rugningen begyndte allerede den 14. februar. Lørdag den 20. marts så vi en anden Havørn flænse en græstørv...

Ny punkttælling - der er plads til flere punkttællere

Som mange vil vide, har der gennem mange år været en vinterfuglepunkttælling i perioden den 20. december til den 20. januar og en ynglefuglepunkttælling fra...

Død Vandrefalk ved Middelfart - fugleinfluenza?

Som om vi ikke har nok med coronaepidemien, så er der også gang i fugleinfluenzaen H5N8, som ifølge DOF allerede beviseligt har taget livet af 200 vilde fugle...

Nu har vi mistet mere end 5 mio. fugle i landbrugslandet

Niels Andersen har endnu engang lavet en statusoversigt over fuglene i landbrugslandet - artiklen, som ses nedenfor, kan også hentes som pdf-fil her. Mens vi venter...

Bjørnemosen

Aftale om begrænset pumpning fra kanalen i Bjørnemose. Bjørnemose Gods har ønsket at kunne pumpe fra kanalen gennem engene, så de afgræssede enge ikke blev...

Opdatering på giftskandalen fra Tåsinge

Der er nu konstateret 5 giftdræbte Havørne og én Rød Glente. De er alle forgiftet med nervegiften carbufuran henover sensommeren og efteråret 2020. Den...

DOF Fyns ”bedemandsforretning” - fund af døde fugle

Som man måske husker var 2020 præget af dødfundne fugle. Det startede med en Rød Glente ved Bregninge, der blev fundet død i slutningen af maj. Den 16. september...

Vinterpunkttælling fra den 20. december til den 20. januar

Punkttællinger er en vigtig del af DOF’s overvågning af vores fugle. De har de sidste 45 år blevet afviklet to gange om året med en vinterfugletælling og...

Olieræddike - ikke noget for svaner og gæs

Olieræddiker som efterafgrøde dækker store dele af Nordfyn - men fuglene gider ikke æde dem! Indledning - Sangsvaner og gæs på landmandens marker giver konflikter  hvorfor...
   1  2 ... 10