Dialogmøde DOF Fyn, Naturstyrelsen Fyn og Miljøstyrelsen Fyn

Af Henrik Kalckar Dialogmødet blev afholdt den 24. marts i Naturstyrelsen Fyn´s lokaler i Sollerup, Sollerupvej 24, 5600 Fåborg. Efter en pause på ca...

Boligtilbuddet til Stor Skallesluger udvides atter

Af Niels Andersen I tidligere artikler har jeg beskrevet, at DOF-Fyn har et kasseprojekt for Stor Skallesluger kørende. Jeg har nemlig hvert år siden 2015 på...

Møde i Naturpolitisk Udvalg, den 28. februar 2022

Som overskriften måske kunne antyde var der møde i DOF Fyns Naturpolitiske udvalg hos Kurt Due Johansen. Man diskuterede blandt andet Opfølgning fra sidste...

Det Grønne Råd, Kerteminde Kommune

Af Mogens Ribo Petersen Jeg hedder Mogens Ribo Petersen og har siddet med for DOF Fyn siden rådets start. Der er netop lavet et nyt kommissorium for rådet i forbindelse...

Odense Havns planer vil stoppe genopretningen af Odense Fjord !

Foranlediget af Odense Havns planer om ny sejlrende mellem Lindø og Gabet samt udlæg af industriarealer ved Dræby Fed udtaler DOF Fyns formand Henrik Kalckar...

Skarveanden fra Sundet - de (måske) sidste ord!

Af Søren Gjaldbæk Niels Bomholt meldte, som de fleste efterhånden ved, en Amerikansk Skarveand i Sundet, Faaborg, hvor den lå i en lille flok Trold- og Taffelænder....

Møde i Natupolitisk Udvalg, den 7. december 2021

Den 7. december 2021 var der møde i Naturpolitisk Udvalg, hvor man kombinerede de naturpolitiske drøftelser med en middag, der i overensstemmelse med årstiden...

Det Grønne Råd, Assens Kommune

Af Mads Syndergaard Mit navn er Mads Syndergaard, jeg er midt i halvtredserne og jeg har kigget på fugle i mere end fyrre år. Jeg har aldrig rigtig lært det...

Det Grønne Råd, Nordfyns Kommune

Af Kurt Holm. Præsentation af DOF Fyns repræsentanter i de 10 Grønne Råd på Fyn. Kommune: Nordfyns Kommune. DOF’s repræsentant: Kurt Holm. Jeg har...

Vinterpunkttællinger 2021-22

Julen står for døren, det samme gør Corona (og svigermor står uden for døren), men vigtigst af alt så står vinterpunkttællingerne for døren, og tællingerne...
   1  2 ... 12