Ynglepar på Fyn: Under 50 arter

Overskriften er måske en lidt skarpvinklet fortolkning af indtastningerne på DOFbasen, men i første halvår 2018 og 2019 blev der blot meldt 49 og 45 arter som...

Blåhals, lad den synge selv

For nylig omtalte vi her på stedet regler for offentliggørelse af fotografier af truede og sårbare fugle på DOF Fyns facebookside. Vi har erfaret, at der har...

Fyn blev finere …men ikke fin nok

Vi har tidligere omtalt dette DOF-Fyn projekt, der nu er afsluttet, og som er resulteret i bogen Fyn blev finere … men ikke fin nok med undertitlen Fugleperspektiv...

Sangsvanetælling 11. og 12. januar

DCE/Institut for Bioscience arbejder i øjeblikket med en opdatering af de gulnæbbede svaners status i Danmark. De opfordrer til, at man i hele vinteren 2019/20...

Vær med til at beskytte redetræerne i statsskovene.

Der bliver ofte skovet træer, selv i fuglenes yngletid. Det hænger sammen med at skovningsmaskinerne er meget dyre, nogle koster tæt på 8 millioner kroner. Derfor...

Møde i Naturpolitisk Udvalg december 2019

Klyden er indvandret til Kystlagunen ved Gyldensteen. Derimod har ræve tvunget klyderne bort fra øerne syd for Æbelø. Foto: Kurt Due Johansen. Fra rapporten...

Vinterpunkttælling

Vi minder om, at perioden for vinterpunkttælling - 20. december til 20. januar er, om ikke godt i gang, så dog startet. Hvis du ikke allerede er punkttæller og...

Fyn blev finere, III. Efterlysning.

Fyn blev finere er DOF-Fyns kommende bogprojekt. Bogen beskriver 10 vellykkede naturgenopretninger, et i hver kommune, og en fugleart, der har haft særlig gavn...

Punkttælling - bliv punkttæller

Naturen har brug for netop din hjælp I det seneste nummer af Fugle & Natur, side 20-23, kan man læse en inspirerende artikel om at være punkttæller i...

Redekoordinator i Projekt Ørn – hvad indebærer det?

Redetræet på Erholm. Bemærk hvor spinkelt selve træet er, og hvor relativt lavt reden sidder - dog ikke lavt nok til at stigen kunne nå! De seneste to sæsoner...
   1  2 ... 5