Spontantælling 4 - resultat

Dette års fjerde spontantælling ”Fyn tæller sammen…hver for sig” løb af stablen lørdag den 12. september. Vejret var ikke det bedste - hård vind og gråvejr...

Vadegræs

Vadegræs                  – en fremtidig trussel mod fuglene ved Natura 2000 området Nærå Strand og Agernæs...

Aftale om Bjørnemosen

En del af DOF Fyns medlemmer har gennem det seneste årstid udtrykt bekymring omkring forholdene ved Bjørnemosen ved Svendborg. Vi har tidligere skrevet om området;...

Vejlen, Tåsinge - igen

Mange, som kommer i Vejlen, Tåsinge er et sted mellem forundrede og vrede over, at man har ryddet en god del af rørskoven, og det kan også se voldsomt ud.   Vejlen,...

Siø - gode nyheder

Efter at redaktionen efterlyste afgræsning på Siø den 26. august, så er der nu godt nyt. Allerede to dage senere slog ejeren de højeste urter på arealet og...

Naturgenopretning i Småstenskrog, En strandengs historie.

Projektet gennemføres af Odense Kommune som et delvist EU-finansieret LIFE-projekt, der skal demonstrere et eksempel på naturbaseret klimasikring. Det betyder,...

Vejlen, ikke meget vand tilbage

Forårets afvanding af Siø var en af de mere skandaløse naturødelæggelser i det fynske og i strid med mange regler. En del har bemærket, at Vejlen på Tåsinge...

Siø - en usleben diamant

Siø ligger placeret i den nordlige del af det store Natura 2000 område (127), som udgøres af hele det Sydfynske Øhav. Siø huser en række arter, der danner...

Spontantælling 3 - resultat

Lørdag den 20. juni afholdt vi for tredje gang ”Fyn tæller sammen - hver for sig”. Vejrudsigten var noget skummel med udsigt til perioder med regn, så vi...

Tilskud til formidling fra Friluftsrådet

Formanden for DOF Fyns formidlingsudvalg. Foto: Viktor Kandsberg. En af DOF Fyns vigtigste opgaver er formidling om fugle i forbindelse med arrangementer rundt...
   1  2 ... 8