Møde i Natupolitisk Udvalg, den 7. december 2021

Den 7. december 2021 var der møde i Naturpolitisk Udvalg, hvor man kombinerede de naturpolitiske drøftelser med en middag, der i overensstemmelse med årstiden...

Det Grønne Råd, Assens Kommune

Af Mads Syndergaard Mit navn er Mads Syndergaard, jeg er midt i halvtredserne og jeg har kigget på fugle i mere end fyrre år. Jeg har aldrig rigtig lært det...

Det Grønne Råd, Nordfyns Kommune

Af Kurt Holm. Præsentation af DOF Fyns repræsentanter i de 10 Grønne Råd på Fyn. Kommune: Nordfyns Kommune. DOF’s repræsentant: Kurt Holm. Jeg har...

Vinterpunkttællinger 2021-22

Julen står for døren, det samme gør Corona (og svigermor står uden for døren), men vigtigst af alt så står vinterpunkttællingerne for døren, og tællingerne...

Døde Musvåger og Natugler skal undersøges

Rovfugle er det sidste led i fødekæden, og derfor udsatte for miljøfremmede stoffer i naturen. I 60’erne var giftstoffer som DDT en stor trussel mod bestande...

Møde i Naturpolitisk udvalg den 13. oktober

Som antydet i overskriften holdt DOF Fyns Naturpolitisk Udvalg møde den 13. oktober 2021 i Bøjden. Man diskuterede blandt andet Ø-undersøgelsen 2021-22 Problemer...

Nye fugleøer i Føns Vang og i søen ved Husby Strand, Wedellsborg

Af Henrik Mørup-Petersen Middelfart Kommune har som en del af EU-projektet Better BirdLIFE i nogle år arbejdet på at få etableret fugleøer I Føns Vang og...

Afgørelse i sagen om forgiftede rovfugle på Tåsinge

Der er nu faldet afgørelse i sagen om de fem forgiftede Havørne og ene forgiftede Røde Glente fra Tåsinge i august, september og november 2020. Alle var forgiftede...

Vibeforår i landbrugslandet 2021

Endnu en gang har Niels Andersen lavet en rapport om Viberne i et 1200 hektar stort område omkring Egense og Skovsbo vest for Svendborg. Niels har fulgt Viberne...

Ræve på Avernakø truer ynglefuglene

Af Per Fløng Jeg har de sidste 10 år, med voksende bekymring fulgt udviklingen i bestanden af ynglefugle på den vestlige del af Avernakø. 2020 var et meget...
   1  2 ... 12