Find Stor Korsnæb

I 2017 var der invasion af Stor Korsnæb. Igen i år kan man være heldig at støve Stor Korsnæb op på Fyn og Langeland. Fuglene skal ofte findes, hvor der er...

Referat fra Naturpolitisk Udvalgs møde d. 23, oktober 2018

Læs blandt andet om: Revision af de fynske Natura 2000 områders arealer, ynglefugle i Odense Fjord, Siø, DOF Fyns nye hjemmeside og mm.   23. oktober...

Referat - Nyt fra bestyrelsen

Følg med i bestyrelsens arbejde - læs om de behandlede emner på bestyrelsesmøderne. Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde afholdt den 22. november kan...

Vibe rapport 2018

Niels Andersens har nu i mange år fulgt bestanden af Viber i landbrugslandet ved Svendborg. Her kan du læse årets opdatering af Vibeforår i landbrugslandet samt...

Kuldetræk

Der er snevejr i Småland. Kuldefremstød sidst i oktober sætter normalt gang i de fugle, der ikke har alt for travlt med at komme sydpå. Med koldt vejr fra...

Kongekabale

Efter en frysende kold nat - på en gren i en mørk svensk skov, så tænker en hver svensk ørn med trækdrift i kroppen på Blicher’s vis: “Sig nærmer...

Stadig gang i Storkjoverne

Efter et par dage med nordvesetenvind skulle forholdene være perfekte for at se lidt havfugle ved de nordfynske kyster. Onsdag den 24. oktober prøvede jeg...

Kom i øjenhøjde i nyt skjul

Det nye skjul i Tryggelev Nor, hvor man bag spejlglas kan opleve fuglene helt tæt på. Foto: Allan Gudio. Nyt skjul i Tryggelev Nor Det nye observationsskjul...

Storkjovedag på Nordfyn

Når vinden har været kraftig fra vest og sydvest og derefter drejer i nordvest er betingelserne for at se havfugle ved de nordfynske kyster perfekte, omend vi...

Vestfyn rundt - søndag d. 18-11-2018 kl. 08.30

Fugletårnet ved Føns Vang. Foto: Michael Mosebo Føns Vang og andre Vestfynske lokaliteter Føns Vang er et vådområde på 113 ha der blev genetableret i...
   1 ... 125 ... 129