Tårnenes Dag den 4. maj 2019 - tur til Gulstav

Hvert år afholdes Tårnenes Dag, der i al sin enkelthed går ud på at se så mange fuglearter som muligt fra et fugletårn fra kl. 5.00 til 13.00. Det er tilladt...

Sorthovedet måge - den sjældne hættemåge

Sorthovedet måge minder meget om den langt mere almindelige hættemåge, som den ofte ses i selskab med. Begge arter yngler i større eller mindre kolonier, og...

Møde i DOF Fyns redaktionsgruppe

Lørdag den 9. marts mødtes DOF Fyns redaktionsgruppe i mødelokalet på Gyldensteen. Gruppen består nu ”kun” af Mogens Ribo Petersen, Per Rasmussen, Hans...

Auto-fangst af Gråspurv

For et par dage siden var vi en tur på Ravnholt. Ved ankomsten lukkede vi bagageklappen op på vores sorte VW Touran, fandt støvlerne frem og tog dem på ved...

Tirsdagsanalysen - uge 10

Kom, sydvest, som frosten tvinger, kom med dine tågevinger, kom og løs den bundne jord! Sådan formaner St. St. Blicher. Det blev der ikke brug for, men vestenvinden...

Flåter – og flåtbårne patogener hos trækfugle

Der er usikkerhed om i hvilken udstrækning trækfugle medbringer flåter og flåtbårne patogener til Danmark. For at kvantificere fænomenet, blev der i 2016...

Referat Nyt fra bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. marts 2019 Mødet startede med at bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: Formand: Henrik Kalckar Hansen Kasserer:...

Hedelærker på træk efter blæsten

Der havde været godt gang i godt gang i vinden - kuling med vindstød af stormstyrke fra vest og nordvest de foregående dage, men søndag den 10.marts lagde vinden...

Havemejse

Her i vinter har vi haft fornøjelse af at have spætmejse på foderbrættet. Det har kostet en del i nødder. Men alligevel synes vi det kunne være sjovt, om den...

Onsdagstur til Skjern Enge den 15. maj

Mødested: Hestholmtårnet, ved Skjernåvej mellem Skjern og Lønborg kl. 8.00. Skjern enge er et af Danmarks sikreste steder at finde Pomeransfugle på. Navne...
   1 ... 16 ... 34