Tur til Monnet. Lørdag den 9. marts 2019.

Tag en tur med Poul, som har trådt denne vældige strandeng tynd i snart en menneskealder. Han kender hver en tue og alle forårsbebuderne, som der er mulighed...

New Zealand - En aften med Hans Rytter

Sidst vi var samlet i klubhuset var vi på rejse mod N -, Svalbard og Grønland sammen med Henrik Haaning Nielsen. Denne aften onsdag, den 6. februar tager vi i...

Ikke meget forår over Nordfyn

Her et stykke ind i februar kan man mærke, at dagene er blevet længere og trangen til at se forårstræk kan for mit vedkommende fortrænge rationale refleksioner...

Forårsfornemmelser

 " - Nåja, man skal ikke stole på hverken lærke eller erantis eller fornemmelser. Vinteren er en gammel kæmpe og kan komme igen." Filosoferer hovedpersonen...

Stor hornugle en ny fynsk art?

Stor hornugle er verdens største ugleart, og den var tidligere udbredt i Danmark, men blev i forbindelse med at man forsøgte at udrydde alle rovdyr- og fugle i...

Referat - Nyt fra bestyrelsen

Følg med i bestyrelsens arbejde - læs om de behandlede emner på bestyrelsesmøderne. Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde afholdt den 8. januar 2019 kan...

Ørnens dag på Stige Ø. Søndag den 24. februar 2019

Frivillige fra DOF Fyn opstiller og bemander informationsteltet, som er i læ for vestenvinden, ved gascontainerstationen på den nordligste bakketop på Stige Ø....

Resultatet af årets ørnetælling 2019

I sidste weekend, 26. og 27. januar, løb årets ørnetælling af stablen. Og, man fristes næsten til at sige, som sædvanligt var vejret ikke med tællerne. Dagene...

Den ringmærkede Havørn fra Tranekærparret

Jeg har siden vores han-havørn kom til Tranekær i 2012 vidst, at han var ringmærket. Hannen, september 2018, Bototofte Mose. Foto: Karen Kusk På enkelte...

Feltornitologi baseret på undren

Når man får øje på en fugl eller forevist en fugl, så vil den typisk i sig have en række spørgsmål. Spørgsmål som man kan stille og prøve at besvare. Hvordan...
   1 ... 33 ... 47